Hofteproteser bør testes ut bedre

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

– Det er beklagelig at det ikke finnes et obligatorisk system for klinisk dokumentasjon av hofteproteser.

Geir Hallan. Foto Universitetet i Bergen

I dag kan kirurger fritt benytte proteser uten at det foreligger dokumentasjon på protesens kliniske resultater, sier overlege Geir Hallan ved Ortopedisk klinikk ved Haukeland Universitetssjukehus.

Hvert år behandles rundt 7 000 nordmenn med slike proteser, og i sin doktoravhandling Wear, fixation, and revision of hip prostheses har Hallan vurdert resultatene av flere tusen leddproteseoperasjoner. Han har blant annet brukt data fra Nasjonalt register for leddproteser, og gjort kliniske studier ved sykehuset.

– Det finnes svært mange forskjellige hofteproteser på markedet, og rundt 60 – 70 ulike typer benyttes i Norge. Firmaene kommer stadig med nye produkter, og ortopeder tar disse i bruk. Det eneste som kreves er mekaniske laboratorietester for godkjenning av materialegenskapene, mens det burde vært obligatorisk med dokumentasjon også på den kliniske nytteeffekten, slik kravet er for medikamenter, mener Hallan.

Han understreker at moderne hofteproteser stort sett fungerer godt, men at en vellykket operasjon likevel er avhengig av protesetype, type beinsement og operasjonsteknikk. Studiene viser at særlig de usementerte hofteprotesene som har vært benyttet i Norge, har gitt svært varierende kliniske resultater.

– Jeg er usikker på hvilken protese jeg selv ville blitt operert med, men det finnes altså flere veldokumenterte å velge blant, sier Hallan, som disputerte for Ph.D.-graden 19.1. 2007.


ACE-hemmer: angiotensinkonvertasehemmer

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler