Forkortelser og samleord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forkortelser og samling av de første bokstavene i en ordrekke florerer på alle fagområder. I medisinen ser vi tallrike eksempler på dette. Hver spesialitet har sine spesifikke «kodeord». Forkortelser som KOLS er nesten «opphøyd» til diagnose. I artikler i Tidsskriftet nøyer man seg oftest med å presentere en forståelse der kortversjonen kommer første gang. Enkelte artikler har fått en tekstramme med ordforklaringer; dette stimulerer leselysten. I siste nummer av Nordic Psychiatric Journal brukte redaktøren en forkortelse som jeg ikke fanget betydningen av i farten, og løsningen fant jeg i en av artiklene i heftet.

  Mange av oss eldre leger leser artikler fra flere fagområder, og det tar litt tid å finne forklaringer på forkortelsene, hvis man ikke leser artikkelen fra start. Er det urealistisk å foreslå et hefte av Tidsskriftet årlig som kan fungerer som et leksikon der alle spesialiteter kan få inn sine forkortelser? Hver spesialitet kan etter hvert supplere listen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media