Forkortelser og samleord

Carl S. Albretsen Om forfatteren
Artikkel

Forkortelser og samling av de første bokstavene i en ordrekke florerer på alle fagområder. I medisinen ser vi tallrike eksempler på dette. Hver spesialitet har sine spesifikke «kodeord». Forkortelser som KOLS er nesten «opphøyd» til diagnose. I artikler i Tidsskriftet nøyer man seg oftest med å presentere en forståelse der kortversjonen kommer første gang. Enkelte artikler har fått en tekstramme med ordforklaringer; dette stimulerer leselysten. I siste nummer av Nordic Psychiatric Journal brukte redaktøren en forkortelse som jeg ikke fanget betydningen av i farten, og løsningen fant jeg i en av artiklene i heftet.

Mange av oss eldre leger leser artikler fra flere fagområder, og det tar litt tid å finne forklaringer på forkortelsene, hvis man ikke leser artikkelen fra start. Er det urealistisk å foreslå et hefte av Tidsskriftet årlig som kan fungerer som et leksikon der alle spesialiteter kan få inn sine forkortelser? Hver spesialitet kan etter hvert supplere listen.

Anbefalte artikler