Les mer om ...

Artikkel

Håndhygiene og operasjonshansker

Informasjon og bedre tilgjengelighet til hånddesinfeksjon gir bedre håndhygiene, viser erfaringer fra Haukeland Universitetssjukehus. Perforasjon av hanskene ble påvist ved nesten hvert tredje kirurgiske inngrep i en studie ved Molde sjukehus. Forfatterne anbefaler bruk av doble indikerende hansker som gjør det lettere å påvise perforasjon.

Hull i hansken

Kirurgens hanske – en kjærlighetshistorie

Risiko for perforasjon av operasjonshansker

Enkle tiltak gir bedre håndhygiene

Når skal livet ende?

Spørsmål knyttet til livsforlengende behandling er svært vanskelige, både for pasient, pårørende, leger og sykepleiere. En enkel modell for etisk analyse kan være nyttig for å komme frem til gode og gjennomtenkte beslutninger. Leger bør bli bedre til å være rådgivere og betrodde for pasienter og pårørende slik at de kan gjøre veloverveide valg. Dette er en viktig del av legerollen.

Retten til en god død

Livsforlengende behandling – analyse av to kasuistikker

Når tiden er inne

Rock og hørselsskader

Rockemusikere kan få hørselstap og utvikle øresus og overfølsomhet for lave og moderate lydnivåer, men kan over tid bli motstandsdyktige mot skader på cochlea. Også publikum er utsatt for hørselsskader ved eksponering for høy lyd. Dette viser en litteraturstudie.

Rockemusikk og hørselsskader

Som en vandring i psykiatriens historie

Da Leger Uten Grenser kom til Armenia rett etter krigen og jordskjelvet i 1988, fant de alarmerende forhold for psykisk syke og folk med psykisk utviklingshemning. Fortsatt minner situasjonen ved flere sykehus om europeisk psykiatri på slutten av 1800-tallet. Organisasjonen har nå startet psykiatriske poliklinikker, opplæringsprogrammer for allmennleger og sosialarbeidere og opplysningsarbeid i befolkningen.

Som ei vandring i psykiatriens fortid

Aterosklerose og hjerneslag

Forsinket og feilaktig diagnostikk av hjerneslag er vanlig. Om lag halvparten av alle hjerneinfarkter skyldes embolus fra aterosklerotiske plakk i precerebrale og intrakraniale arterier eller fra aorta. Derfor kan ultralyddiagnostikk av halskar være nyttig for å vurdere en pasients risiko for hjerneinfarkt. Når er det aktuelt med operasjon eller endovaskulær behandling av carotisstenose?

Tidsskriftets temaserie om hjerneslag som fortsetter i dette nummeret, inneholder også artikler om transitorisk iskemisk anfall og om hjertesykdom og hjerneslag.

Carotiskirurgi forebygger hjerneslag

Hvordan stille diagnosen akutt hjerneslag?

Aterosklerose og hjerneinfarkt

Hjertesykdom og hjerneslag

Transitorisk iskemisk anfall

Operativ og endovaskulær behandling av carotisstenose – når er det aktuelt?

Anbefalte artikler