Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Truls J. Amundsen 1.2. 1948 – 11.12. 2006

Anthony Z. Broch 22.6. 1920 – 30.1. 2007

Tor Halgrim Buøen 28.3. 1946 – 2.1. 2007

Ole Elle 15.6. 1940 – 15.12. 2006

Turid Sofie Evang 13.1. 1937 – 6.1. 2007

Rolf Holmboe 26.3. 1917 – 25.12. 2006

Ola Flagestad Haaland 8.3. 1964 – 24.12. 2006

Kåre Halvor Jahr 25.7. 1926 – 15.11. 2006

Thor Erik Jonassen 27.9. 1940 – 3.2. 2007

Geir Adler Kjetså 5.6. 1956 – 23.12. 2006

Odd John W. Letting 3.1. 1909 – 27.12. 2006

Aagot Christie Løken 1.2. 1911 – 1.1. 2007

Inger Helene Mørland 9.2. 1975 – 13.1. 2007

Ragnar Qviller 16.6. 1917 – 1.2. 2007

Bernt Roald 22.2. 1945 – 12.12. 2006

Gunnar Magne Roald 12.4. 1944 – 13.12. 2006

Bergljot Jenny Torheim 11.3. 1925 – 7.12. 2006

Anna Marie Wessel-Berg 12.10. 1926 – 13.12. 2006

Anbefalte artikler