Khat – et nytt rusmiddel i Norge

Muhammad Al-Samarraie,, Hassan Z. Khiabani,, Mimi Stokke Opdal Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 574 – 6.

I figurteksten til figur 3 skal stå: Gjengitt med tillatelse fra Toennes & Kauert (12).

Anbefalte artikler