Khat – et nytt rusmiddel i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 574 – 6.

  I figurteksten til figur 3 skal stå: Gjengitt med tillatelse fra Toennes & Kauert (12).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media