Artikkel

Hjerneslag representerer en stor utfordring for helsevesenet. I Tidsskriftet nr. 6 – 10/2007 publiseres en rekke artikler om hjerneslag. Artiklene er redigert av Jan C. Frich.

Nr. 7/2007

Anbefalte artikler