Bedre epilepsioppfølging

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Enkelte antiepileptika kan redusere effekten av p-piller, påpekes det i nye retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi.

Faksimile av veilederen

De nye retningslinjene som er utgitt av Legeforeningen, er utarbeidet av en arbeidsgruppe med gynekologer og nevrologer fra en rekke sykehus. Retningslinjene tar opp viktigheten av å justere prevensjonen hos kvinnene så de unngår uønsket graviditet.

– Det anbefales blant annet å vurdere å øke mengden østrogen eller å kombinere to p-piller. Enkelte kvinner kan også oppleve at de får hyppigere anfall av p-piller, fordi pillene kan redusere effekten av epilepsimedisinen. De må da få justert opp dosen med antiepileptika, sier overlege Line Sveberg Røste ved nevrologisk avdeling, Rikshospitalet. Hun har ledet arbeidsgruppen som har laget konsensusrapporten.

Mange kvinner som tar epilepsimedisin, får beskjed av legen om at de ikke kan amme. – De fleste kvinner med epilepsi kan amme helt eller delvis, sier Sveberg Røste.

Et annet tema som belyses i veilederen, er at kvinner med epilepsi har økt risiko for benskjørhet i overgangsalderen.

De nye retningslinjene er myntet på både gynekologer, nevrologer, allmennleger, barneleger og psykiatere. De kan lastes ned fra Legeforeningens Internettside www.legeforeningen.no/index.gan?id=116028eller bestilles i papirversjon fra Legeforeningen, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler