Andelen guttefødsler intet mål for fruktbarhet

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Det er vanskelig å måle endringer i fertilitet over tid. Derfor bør flere markører studeres.

Forekomst av testikkelkreft har økt i hele den vestlige verden i løpet av de siste tiår. Dette gjelder muligens også mannlige urogenitale misdannelser og nedsatt sædkvalitet, men det er ikke påvist redusert fruktbarhet. Studier har imidlertid vist at andelen gutter i befolkningen er sunket. Eksponering for kjemikalier som har forårsaket redusert sædkvalitet i en befolkningsgruppe, har også ført til at andelen gutter har gått ned.

Nå har forskere undersøkt om det er en sammenheng mellom andelen gutter og tid før graviditet ble oppnådd i Danmark og England (1). Studien omfattet ca. 50 000 levendefødte barn unnfanget uten forutgående fertilitetsbehandling. Opplysninger om forhold rundt graviditeten ble registrert i et spørreskjema. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom andelen gutter og tid før graviditeten ble oppnådd, som er en markør for fertilitet.

– Mye tyder på at sædkvaliteten har sunket over tid, men på grunn av endringer i sosioøkonomiske forhold, er det vanskelig å måle fertilitetstrender kun ved å se på antall barn. Det har derfor vært rettet søkelys på endringer i variabler som kan være markør for fertilitet, og andel gutter har vært en av disse. Dette er derfor en viktig undersøkelse, sier førsteamanuensis Elin Leirvoll Aschim ved Høgskolen i Oslo.

– Imidlertid bør andre variabler som er knyttet til fertilitet også undersøkes, slik som andel toeggede tvillinger. Eneggede tvillinger regnes for å være en tilfeldig embryonal hendelse, mens toeggede tvillinger kan ses på som et mål på både kvinnelig og mannlig fertilitet. Man bør fortsette jakten på robuste fertilitetsmarkører og teste styrken av disse i store, gode studier, sier Aschim.

Anbefalte artikler