Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Svein Aarseth

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Håvard Rein Solhaug
Hanne Indermo
Lars Slørdal
Olav Spigset
Lisbet Grut
Laila Tingvold
Edvard Hauff
Ståle Pallesen
Helge Molde
Helga Myrseth Arnestad
Arvid Skutle
Rune Menzoni
Fred Holsten
Larine Elise Osa
Jannicke Horjen
Sylvi Aanderud
Morten Lund-Johansen
Andreas J. Krüger
Nina Hesselberg
Geir Tore Abrahamsen
Kristian Bartnes
Cathrine Tølløfsrud*
Tom Hoel
Tore Morken
Nils Roar Gjerdet
Per Løkken
Lasse A. Skoglund
Bente Brokstad Herlofson
Kristine Løken

Perspektiv og debatt

Kjeld Malde
Ole Andreas Bjordal
Hans Høvik
Sverre Borgen
Nils Kolstrup
Ragnar Eriksen
Helge Oftebro
Jahn-Olaf Olsen
Even Tjørve
Olav Molven
Jørgen Holmboe
Trond Markestad
Jo Telje
Elisabeth Swensen
Petter Gjersvik
Hans Olav Fekjær
Terje Øiesvold
Anna Luise Kirkengen

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Anne Kjersti Befring
Lisbet T. Kongsvik
Einar Espolin Johnson

Oss imellom

Kaare Shetelig
Einar Lande
Geir Sponland
Ellen Borstad
Nina Kittelsen Harsem
Annetine Staff

På tampen

Jan C. Frich