Rådet for legeetikk svarer:

Trond Markestad, Jo Telje Om forfatterne
Artikkel

Rådet for legeetikk vurderte Kjeldsens utsagn i Dagbladet ut fra etiske regler for leger (1) og har senere presisert begrunnelsene (2, 3) og imøtegått beskyldningene om inhabilitet (2). Rådet har ingen tilføyelser utover dette.

Anbefalte artikler