Rådet for legeetikk svarer:

Trond Markestad, Jo Telje Om forfatterne

Rådet for legeetikk vurderte Kjeldsens utsagn i Dagbladet ut fra etiske regler for leger (1) og har senere presisert begrunnelsene (2, 3) og imøtegått beskyldningene om inhabilitet (2). Rådet har ingen tilføyelser utover dette.

1

Telje J. Debatt mellom kolleger må være saklig Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3151.

2

Telje J, Førde R. Uriktig fremstilling og skjult inhabilitet. Tilsvar. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 191.

3

Telje J. Hvem skal kontrollere sitater? Tilsvar. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 936.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler