Forskjell på abstrakt og vitenskapelig artikkel

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Det er ofte forskjell mellom de resultater som blir presentert på vitenskapelige kongresser og det som senere rapporteres i vitenskapelige artikler fra samme studie.

På vitenskapelige kongresser er det blitt vanlig å presentere nye, viktige studier i egne sesjoner, som gjerne får mye oppmerksomhet i massemediene. Nå har kanadiske forskere studert 86 slike presentasjoner fra kongressene til American College of Cardiology i årene 1999 – 2002 og sammenliknet dem med 100 tilfeldig valgte presentasjoner fra andre randomiserte, kontrollerte studier.

Det viste seg at de «viktige» studiene var større og hadde høyere kvalitet, at det sjeldnere ble rapportert positive effekter og at resultatene i større grad enn resultatene fra de andre studiene ble publisert som vitenskapelige artikler. I 41 % (60/148) av studiene som ble publisert, ble det påvist forskjeller i effektestimatet som var presentert på kongressen og det som senere ble publisert. Her var det ingen forskjell mellom de antatt viktige studiene og de andre.

– De internasjonale vitenskapelige kongressene er blitt viktige lanseringsarenaer for store studier. Det er langt fra tilfeldig hvilke undersøkelser som blir en slik «ære» til del, sier professor Magne Nylenna, redaktør av Helsebiblioteket.

– At mange av presentasjonene blir modifisert når de senere kommer på trykk i vitenskapelige tidsskrifter, kan tyde på at redaksjonenes systemer for kvalitetssikring fungerer slik de skal. Forskningsformidlingens mange faser – fra forfatternes interne diskusjoner, via åpne muntlige presentasjoner til redaksjonenes strenge vurderinger – leder frem til den ultimate kvalitetskontroll. Den kontrollen består i lesernes etterprøving og resultatenes evne til å tåle tidens tann og historiens dom, sier Nylenna.

Anbefalte artikler