Hjertefunksjon hos nyfødte ved hypoksi og reoksygenering

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Reoksygenering av nyfødte med luft gir mindre skade på hjertet enn samme prosedyre med ren oksygen.

Svekket hjertefunksjon, lavt blodtrykk og økt motstand i lungekretsløpet er vanlig hos nyfødte med lavt oksygennivå i blodet (hypoksi). I avhandlingen Myocardial injury and performance in hypoxaemic neonates: effects of oxygen and carbon dioxide during reoxygenation. An experimental study in newborn pigs har Wenche Bakken Børke brukt nyfødte griser som modell for å studere hjertefunksjonen under hypoksi og reoksygenering.

– Grisene ble bedøvet og fikk først 8 % oksygen i 60 minutter. Deretter fikk de 100 % oksygen eller 21 % oksygen og ble ventilert med CO2  i ulike konsentrasjoner. Det viste seg at ren oksygen verken gav bedre normalisering av sirkulasjonen eller mindre skade på hjertet enn det 21 % oksygen gav, sier Børke.

Økt nivå av matriksmetalloproteinaser (MMP) i hjertevev er tegn på skade. Det var høyere nivåer etter behandling med ren oksygen enn etter bruk av 21 % oksygen, og høyere ved hyperventilering med lavt CO₂-nivå. Forhøyet CO₂-nivå gav lavere MMP-aktivitet.

– Resultatene viser at gjenopplivning med luft gir mindre vevsskade på hjertet enn bruk av ren oksygen. Ventilering med høy konsentrasjon av CO₂ er gunstig for venstre ventrikkel, men kan øke belastningen på den høyre, sier Børke.

Avhandlingen utgår fra Pediatrisk forskningsinstitutt ved Barneklinikken, Rikshospitalet. Børke disputerte for dr.med.-graden 20.1. 2006.

Anbefalte artikler