Akershus universitetssykehus og tilbaketrekking av artikkel

Erik K. Normann, Geir Bukholm Om forfatterne

En oversiktsartikkel i Tidskriftet nr. 7/2005 (1) ble trukket tilbake av forfatterne i et innlegg i Tidsskriftet nr. 15/2005 (2). Som arbeidsgiver for en av medforfatterne ble Akershus universitetssykehus i forkant gjort oppmerksom på forholdet i et brev fra redaktør Charlotte Haug, datert 5.8. 2005. Tilbaketrekkingen er blitt kommentert på lederplass to ganger, senest i Tidsskriftet nr. 3/2006 (3, 4).

I lys av avsløringer om forskningsjuks ved Radiumhospitalet-Rikshospitalet og diskusjoner vedrørende medforfatteres ansvar og oppgaver vil vi gjøre oppmerksom på at den aktuelle saken ble behandlet av foretaksledelsen ved Akershus universitetssykehus høsten 2005. Saken ble fulgt opp av ledelsen i den aktuelle avdelingen overfor den involverte medarbeideren i henhold til de rutiner vi har etablert i helseforetaket. Foretaksledelsen har sett det som hensiktsmessig å benytte saken som grunnlag for også internt i foretaket å minne om hvilke forpliktelser som påhviler hver enkelt medforfatter.

1

Midgard R, Seland JH, Hovdal H et al. Optikusnevritt – diagnose, behandling og oppfølging Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 425 – 8. Tilbaketrekking: Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2056.

2

Midgard R, Seland JH, Hovdal H et al. Tilbaketrekkingsbrev. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2056. Tilbaketrekking av: Midgard R, Seland JH, Hovdal H et al. Optikusnevritt – diagnose, behandling og oppfølging. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 425 – 8.

3

Haug C. Å skrive selv eller skrive selv – er det så nøye? Tidsskr Nor Læegforen 2005; 125: 1985.

4

Haug C. Å finne ut eller å finne på – den lille forskjellen Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 293.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler