Slik kan en tumor forberede seg på metastasering

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En primærtumor utsondrer trolig en eller flere substanser som bidrar til å klargjøre vev for metastasering.

  Mekanismene for danning og utvikling av en metastase er for det meste uavklart. Én hypotese har vært at løsrevne enkeltceller fra primærtumoren fanges i kapillærene i ulike organer, enten rent fysisk – ved at de setter seg fast – eller ved at tumorceller binder seg til spesifikke proteiner i karveggene.

  I en studie fra USA vises det nå at tumorceller i primærtumor sannsynligvis utsondrer molekyler som forbereder danning og vekst av metastaser i andre vev (1). Etter injeksjon av tumorceller i mus begynte noen typer beinmargsceller å vandre til fremtidige metastaseområder. Ulike tumorceller stimulerte beinmargscellene til vandring til forskjellige, spesifikke lokaliseringer – hvilket område var avhengig av hvilken type tumorceller som var injisert. Noen dager etter at beinmargscellene hadde vandret til fremtidige metastasesteder, kunne enkelttumorceller og etter hvert klynger av tumorceller observeres i de samme områdene.

  Forfatterne mener at molekyler som utsondres fra kreftcellene stimulerer fibroblaster i det fremtidige metastasestedet til å produsere fibronektin. Dette proteinet binder proteiner som er uttrykt på noen typer beinmargsceller, slik at det kan dannes celle-celle-adhesjoner mellom fibroblastene og beinmargsceller som vandrer til det fremtidige metastaseområdet. Hvorfor beinmargscellene migrerer fra beinmargen til spesifikke områder, er uavklart.

  Beinmargscellene produserer i tillegg proteaser som frigjør vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) bundet i vevet. Forfatterne foreslår at VEGF-proteinet stimulerer beinmargscellene til å danne en gunstig nisje for etablering og vekst av tumorcellene i vevet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media