Landsstyremøtet

Artikkel

Gjennom Tidsskriftet og referater fra sentralstyrets møter, er det en god del saker som nok kan oppleves som gjengangere. For at leserne skal se hvilket spenn det er i saker som sentralstyret har synspunkter på, er sentralstyrets medlemmer bedt om å skrive om temaer som er litt utenfor de områdene som vanligvis blir gjenstand for omtale i Tidsskriftet. Særlig i dette nummeret, som utkommer under landsstyremøtet, tror vi det kan være av interesse for medlemmene å få et bredere overblikk.

Anbefalte artikler