Gav jurister råd om etikk

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen var i mars invitert til å holde foredrag om etikk på Juristforbundets årskonferanse.

Reidun Førde ga juristene råd om profesjonsetisk arbeid. Foto Lisbet T. Kongsvik

Etikk var et av hovedtemaene på juristenes årlige konferanse. Hvordan forholder jurister seg til etikk i hverdagen, var blant spørsmålene som ble stilt.

Til å innlede hadde Juristforbundet invitert Reidun Førde som er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, og tidligere mangeårig leder av Rådet for legeetikk. Hun var invitert for å snakke om Legeforeningens erfaring med etikkarbeid, og om juristene kan lære noe av dette.

En fullsatt sal med nærmere 300 jurister fulgte konsentrert med da Førde redegjorde for fordelene og ulempene ved profesjonsetisk arbeid, og gav tips om hvordan man kan lage etiske retningslinjer som fungerer.

– I Legeforeningen har vi et etikkarbeid som er synlig både i egne rekker og utad. Det at etikken er gjort til en selvstendig del av foreningens arbeid gjør at vi blir trodd når vi sier at vi ønsker å rydde i egne rekker, sa Reidun Førde. – Juristforbundet bør ta diskusjonen om hvor grensen går for hva jurister bør holde seg unna, var et at rådene hun gav juristene.

Anbefalte artikler