Lærebok i øre-nese-hals-sykdommer

Sverre K. Steinsvåg Om forfatteren
Artikkel

Jepsen, Otto

Thomsen, K.A.

Øre- næse- halssygdomme, hoved- & halskirurgi

11. utg. ved Poul Bretlau, Christian Brahe Pedersen, Therese Ovesen. 375 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 698

ISBN 87-628-0589-4

I første rekke er dette verket beregnet på medisinstudenter. Det er imidlertid også svært egnet som oppslagsverk for allmennleger, for leger i samarbeidende spesialiteter og for tannleger. Først er det en detaljert innholdsfortegnelse med korrekte sideangivelser. Det er ni hovedkapitler, med en rekke underkapitler, basert på en logisk anatomisk, fysiologisk og patofysiologisk inndeling av fagområdet. Så følger et 10. kapittel om onkologisk behandling av hode-hals-kreft, et 11. om akutte øre-nese-hals-sykdommer og et 12., som er et appediks. Det hele avsluttes med et innholdsrikt og relevant stikkordregister. Det følger med en CD-rom som illustrerer standard undersøkelsesmetoder. Boken er skrevet på lett forståelig dansk, den er i A5-format med stive permer, og papirkvaliteten er god.

Man får en bred og inngående beskrivelse av øre-nese-hals-faget. Også spesialister vil ha nytte av å ha denne boken tilgjengelig. Den har en svært oversiktlig form og logisk oppbygning. De fleste hovedkapitlene starter med en kort omtale av funksjon, fysiologi og symptomer. Så behandles de ulike sykdomsgrupper i en rekkefølge som er gjennomført konsekvent i alle kapitlene. Selve teksten er stringent, og budskapet presenteres på en lettfattelig måte. Hyppige og godt markerte avsnitt gjør boken lett å lese. Den er rikt illustrert med gode fargefotografier, oversiktlige tabeller, CT-bilder og illustrerende tegninger.

Alle fagområder omtales, og omtalen er for det meste oppdatert og relevant. Det er imidlertid noen mangler. Jeg vil ikke komme med noen detaljert gjennomgang, men her er noen eksempler avsnittene om rhinologi og allergi. På s. 142 er det et bilde av hvordan man skal gjøre fremre rhinoskopi. I bildeteksten understrekes det at man bør unngå å berøre septumslimhinnen, men undersøkeren på bildet gjør nettopp det. På s. 156 er det en klassifikasjon av rhinitt. Denne er ikke i samsvar med internasjonalt aksepterte klassifikasjoner. Under «undersøkelsesmetoder» er ikke direkte skopi omhandlet i det hele tatt. Dette er den overlegent beste metoden for å undersøke nesehulrommet og bør definitivt omtales i en lærebok. Under allergisymptomer på s. 160 er ikke tretthet nevnt, og under behandling av nesepolypper hevdes det at kirurgisk behandling er første alternativ. Det er godt dokumentert og generelt akseptert at man bør forsøke lokalbehandling med steroidspray, eventuelt systemiske steroider før man opererer. Det står at polyppene fjernes med slynge. Dette er de aller fleste steder en forlatt teknikk. Således er det en del detaljer som virker lite gjennomarbeidet.

Likevel sitter man igjen med et generelt positivt inntrykk - dette er en god lærebok, vel egnet både for medisinstudenter og leger som arbeider med øre-nese-hals-pasienter.

Anbefalte artikler