Les mer om ...

Artikkel

Samfunnsproblem eller helseproblem?

Spilleavhengighet er blitt et betydelig problem de siste årene. Utviklingen kan bare snus ved å innføre mindre liberale regler for pengespill. For dem som er særlig hardt rammet og trenger behandling, vil denne vanligvis være basert på kognitiv atferdsterapi. Bruk av medikamenter kan også være aktuelt.

Behandling av spilleavhengighet

Medikamentell behandling ved spilleavhengighet

Er legemiddelreklame til å stole på?

Mange annonser for legemidler gir et overdrevent positivt bilde av midlets effekt, selv om få påstander i slike annonser er direkte gale. Dette viser en systematisk gjennomgang av alle reklameforsendelser til tre allmennleger høsten 2004. Bare halvparten av påstandene i reklamen var i samsvar med gjeldende forskrifter.

Skriftlig legemiddelreklame – til å stole på?

Munnhulen

Bivirkninger av legemidler kan imitere svært mange sykdomstilstander i munnhulen. En god legemiddelanamnese er derfor viktig ved utredning av slike sykdommer. Kontaktallergiske reaksjoner i munnslimhinnen er sjeldent og viser seg da oftest ved lokale lichenoide reaksjoner etter kontakt med tannfyllinger.

Ved cytostatika- og strålebehandling kan det oppstå akutte og kroniske bivirkninger i munnhulen. Tannhelsepersonell bør derfor være involvert ved behandling av kreftpasienter.

Kontaktallergi i munnhulen

Legemiddelbivirkninger i munnhulen

Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling?

Fastlegen og flyktninger

Mange flyktninger har sammensatte helseplager, ofte knyttet til forfølgelse og eksil. Flere allmennleger opplever at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å behandle pasienter med flyktningbakgrunn. Dette viser en kvalitativ studie blant fastleger i Oslo-området.

Fastlegens møte med flyktninger

Landsstyremøtet i Oslo

For Legeforeningen er 2006 et slags mellomår – ingen skal velges til viktige verv. Men sakene og veivalgene landsstyret skal ta stilling til i disse dager er mange. Sentralstyrets medlemmer gjør rede for noen av dem. Terje Vigen, generalsekretæren, portrettintervjues – han ønsker seg enda flere entusiaster i foreningen!

På bryggen som fisk

Sikkerhetsnett for privatpraktiserende leger

Arbeidsmiljøloven og sykehuslegers arbeidssituasjon

Medisinsk-faglig ledelse, eller medisinsk ledelse?

Arbeidsmiljøet for leger i statlige virksomheter

Barns og unges helse – et felles ansvar!

Interkommunal legevakt – noe for deg?

Nytt og betre, eller berre nytt?

CPME og anna internasjonalt arbeid

Hvor representativt er landsstyret?

Den norske lægeforenings regnskap 2005

SOP – ytelser og kapital

Anbefalte artikler