Krevende forventninger

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Norske pasienter har forventninger til at fastlegen tar vare på dem – også når de ikke selv bestiller time. Slik kan man tolke resultatet av en undersøkelse som presenteres i dette nummer av Tidsskriftet. Rognstad & Straand har sett på pasienters reaksjon på tilbaketrekkingen av Vioxx. At pasientene ble engstelige av medieoppslagene høsten 2005, er verken underlig eller overraskende. Det er imidlertid verdt å merke seg at de fleste hadde forventet at fastlegen umiddelbart hadde tatt kontakt og informert om konsekvensene av tilbaketrekkingen. Det vil ikke være enkelt å tilfredsstille denne type forventninger. Det vil kreve omstillinger og nytenkning både teknisk og ressursmessig. Men en forventning er også en tillitserklæring!

Anbefalte artikler