Ny skala for å påvise lungeemboli

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En ny skåringsmetode basert på åtte kliniske variabler kan være nyttig for stille diagnosen lungeemboli.

Skalaen ble konstruert og validert ved akuttavdelinger ved tre universitetssykehus i Frankrike og Sveits (1). Den består av følgende åtte variabler: alder over 65 år (1 poeng), tidligere dyp venetrombose eller lungeemboli (3 poeng), kirurgisk inngrep eller fraktur i løpet av den siste måneden (2 poeng), aktiv malign sykdom (2 poeng), unilateral smerte i leggen (3 poeng), hemoptyse (3 poeng), hjertefrekvens 75 – 94 slag per minutt (3 poeng) eller > 95 per minutt (5 poeng) og smerte ved palpasjon av de dype venene på leggen og unilateralt ødem (4 poeng).

Det viste seg at prevalensen av lungeemboli var 8 % ved 0 – 3 poeng, 28 % ved 4 – 10 poeng og 74 % ved ≥ 11 poeng.

– Det er verdt å merke seg at en algoritme for å diagnostisere lungeemboli nylig er validert i en norsk undersøkelse (2), sier overlege Sigbjørn Berentsen ved Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

– Resultatene må ses i sammenheng med en annen studie som også blir omtalt under Medisinsk nytt i dette nummer av Tidsskriftet. Til sammen viser disse to at diagnostikk av lungeemboli bør bygge på en godt utprøvd klinisk algoritme som omfatter validerte retningslinjer for bruk av D-dimertest og spiral-CT. Man kan da avgrense bruken av CT til pasienter der det er høy sannsynlighet for patologiske funn og likevel sikre at det er liten risiko for at man overser lungeemboli, sier Berentsen.

Anbefalte artikler