Redusert dødelighet i geriatrisk avdeling

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det er lavere dødelighet hos akutt syke, skrøpelig eldre pasienter som behandles i geriatrisk sengeenhet enn hos dem som behandles i medisinsk avdeling.

Ingvild Saltvedt. Foto Morten Thoresen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Slik konkluderer overlege Ingvild Saltvedt ved St. Olavs Hospital i sin doktoravhandling Behandling av akutt syke, skrøpelige eldre pasienter i en geriatrisk spesialavdeling.

254 eldre pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp ble randomisert til enten behandling etter vanlige retningslinjer i medisinsk avdeling (kontrollgruppen) eller behandling i geriatrisk sengeenhet, hvor de ble vurdert tverrfaglig av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

– Alle aktuelle sykdomstilstander ble vurdert, i tillegg vurderte vi fysisk og mental funksjon samt pasientenes sosiale situasjon. Det ble også lagt vekt på tidlig mobilisering og planlegging av utreise, sier Saltvedt.

Etter tre måneder var dødeligheten 12 % i gruppen som var behandlet i geriatrisk sengeenhet, mot 27 % i kontrollgruppen, og etter seks måneder var den henholdsvis 16 % og 29 %. Det var dobbelt så stor sjanse for at de som hadde vært i geriatrisk enhet bodde hjemme på dette tidspunkt.

– Vi tror at den samlede behandlingspakken er viktig, sier Saltvedt.

Avhandlingen utgår fra Institutt for kliniske nevrofag og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Saltvedt disputerte 24.3. 2006.


Matriksmetalloproteinaser (MMP) er en familie av enzymer som degraderer kollagen, gelatin og andre bestanddeler av bindevevet (ekstracellulær matriks). De er viktige for fysiologiske prosesser som embryogenese og tilheling av sår, og er også involvert under patologiske forhold, som spredning av kreftceller (metastasering). Matriksmetalloproteinasene kan aktiveres av oksidativt stress og inflammasjon. Børke studerte «total MMP»-aktivitet i hjertevev («broad matrix degrading capacity», som viser kombinert aktivitet av MMP-1, -2, -7, -8, -9, -12 og -13) og aktivitet av MMP-2. MMP-2 spalter troponin fra troponinmolekylet i hjertet.

Vevsdoppler (strain Doppler echocardiography), som avdekker myokarddeformasjon, kan brukes ved undersøkelse avventrikkelfunksjonen underhypoksi. Dette er en ultralydbasert metode der man måler kontraksjon og relaksasjon i hjertemuskulaturen gjennom hjertesyklusen. Det skjer raske endringer i venstre ventrikkel-funksjon under hypoksi og reoksygenering. Den longitudinelle kontraksjonen av hjertet ser ut til å være mer sårbar overfor hypoksi enn den radiære.

Anbefalte artikler