Enklere å diagnostisere lungeemboli?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Lungeemboli kan være en vanskelig diagnose å stille, men nå har nederlandske forskere foreslått en enklere fremgangsmåte.

Diagnosen lungeemboli kan være svært vanskelig å stille. Foto BSIP/GV-Press

Ifølge den forenklede algoritmen vurderer man først sannsynligheten for at det foreligger lungeemboli eller ikke ved hjelp av en validert klinisk metode. Basert på denne kategoriseringen gjennomgår pasienten så D-dimertest eller CT-undersøkelse (1).

Studien omfattet 3 300 pasienter med mistenkt lungeemboli. Hos 1 000 av dem ble det ikke gjennomført behandling mot lungeemboli fordi D-dimertesten var normal og diagnosen lungeemboli ble ansett som usannsynlig. I løpet en tre måneders oppfølgingsperiode var det bare fem av disse personene som utviklet venøs tromboembolisme. 1 400 personer med negativ CT-undersøkelse ble heller ikke behandlet, av disse utviklet 18 venøs tromboembolisme.

– Resultatene er interessante og nyttige og må ses i sammenheng med andre studier omtalt under Medisinsk nytt i dette nummer av Tidsskriftet, sier overlege Sigbjørn Berentsen ved Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus.

– Det er nå bekreftet i store og godt gjennomførte studier at en validert klinisk algoritme er bedre enn en skjønnsmessig klinisk vurdering for å angi sannsynligheten for at det virkelig foreligger lungeemboli hos en pasient der det er klinisk mistanke om dette. Bruken av spiral-CT vil da på en sikrere måte kunne forbeholdes de pasientene som har en reell risiko for lungeemboli, basert på et standardisert klinisk skåringssystem og D-dimertest, sier Berentsen.

Anbefalte artikler