Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Overbehandling og overhospitalisering

Sykehusbehandling for barn i Kasakhstan, Moldova og Russland er preget av unødvendig mange og lange innleggelser, altfor omfattende utredning og ineffektiv behandling. Flere tilstander blir overdiagnostisert, særlig nevrologiske sykdommer. Dette viser en systematisk evaluering av 17 sykehus gjennomført i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO), nylig publisert i The Lancet (1).

Sykehusene ble evaluert etter et standardisert opplegg utarbeidet av WHO, der organisasjonens retningslinjer for pediatriske helsetjenester ved lokalsykehus ble brukt som standard. Tre utenlandske spesialister fylte ut et skjema på basis av visitasjon på sykehusene og samtaler med helsepersonell, administrativt personell og mødre og direkte observasjon av pasienter. Opplysninger om lokale retningslinjer for behandling og bruk av sykehustjenester ble samlet inn. Evalueringen ble foretatt i samarbeid med de lokale myndigheter.

Forfatterne påpeker at det er nok helsepersonell og gode nettverk for å fange opp sykdom og helseproblemer hos barn i de tre landene. Problemene i barnehelsetjenesten er i hovedsak knyttet til overbehandling, overdiagnostisering og overhospitalisering. Årsakene til dette er mange og komplekse. Forfatterne anbefaler bl.a. oppdatering av retningslinjer for behandling, endring av rutiner for innleggelse og utskrivning fra sykehus og forbedringer i utdanningen av helsepersonell. Dessuten etterlyses regulering av legemiddelmarkedet, bedre tilgang på medisinsk informasjon og systemer for å fremme og sikre kvalitet i helsetjenesten.

Anbefalte artikler