Morgenbønn for leger

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Visdomsord om legegjerningen florerer, men en egen morgenbønn myntet på leger hører til sjeldenhetene. Den jødiske filosofen, juristen og legen Moses Maimonide (Moses Ben Maimon) (1135 – 1204) skrev en rekke religiøse, filosofiske og medisinske skrifter. I Tidsskriftet nr. 3/1931 (s. 202 – 3) er det trykt en norsk oversettelse av en av hans tekster.

Lægens morgenbønn.

Velsign min kjærlighet til kunsten og dine skapninger.

Tillat ikke at profitthunger, tørst efter ære eller spekulasjoner bringer uorden I min beskjeftigelse. Disse fiender av sannheten og kollegialiteten kan lett lede mig vill, og det noble ønske om å være en velgjører for dine barn således gjøres til intet.

Styrk mitt hjerte så jeg alltid er beredt til å tjene de fattige og de rike, venner og fiender, de gode og de dårlige. La mig alltid i lidelsen kun se mennesket. La min ånd, Herre, stadig være optatt av mine syke, så ingen fremmed tanke må komme og forstyrre mine forsøk og min forskning. Forsøk, i stillhet, med det som kan gi sundhet og liv til menneskene, er store og noble.

Gjør det så at mine patienter betror sig til mig og min kunst og følger mine ordrer og mine råd.

Jag bort fra dem charlataner, slektninger og sykepleiere fulle av innbilskhet og som gir sine uoverlagte råd; for det er rå og simple folk, som i innbilskhet kan bringe videnskapens beste bestrebelser til å strande og ofte fører individene til døden.

Hvor meget enn skinnsyken plager mig og gjør narr av mig, så la kjærligheten til kunsten være skjold for min ånd, så at den ikke beskjeftiger sig med tilstanden og heller ikke med sine fienders alder eller anskuelser, men at den blir fast i sannheten.

O Herre, lær mig mildhet og tålmodighet med plagsomme og utålmodige syke, giv mig riktig måtehold i alle ting undtagen i viden, så jeg er umettelig efter oplysning og holder den tanke langt borte at jeg vet og kan alt.

Giv mig styrke, makt, vilje, leilighet til å utvide min innflytelse mer og mer. Min ånd kan kanskje idag bedra sig selv og kan erkjenne og opdage hva den igår ikke forutsatte.

Kunsten er stor, men også menneskets intelligens brer seg stadig videre fremad.

Anbefalte artikler