Intensivmedisinsk tungvekter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  B. Hall, Jesse

  A. Schmidt, Gregory

  D.H. Wood, Lawrence

  Principles of critical care

  1778 s, tab, ill. New York, NY: McGraw-Hill Professional, 2005. Pris NOK 1519

  ISBN 0-07-141640-4

  Som det fremgår av tittelen er målet med denne bokstavelig talt tunge læreboken å gi en oversikt over prinsippene for intensivmedisinsk diagnostikk og behandling av voksne. Den skal:

  • Gi en forståelse av den bakenforliggende patofysiologi

  • Gi oppdatert kunnskap om diagnostikk og behandling

  • Gi kjennskap til aktuelle forskningsmetoder og -resultater

  • Sikre forståelse for betydningen av måten intensivavdelingene organiseres og drives på

  Totalt 168 (!) forfattere og seksjonsredaktører står bak. Den redaksjonelle oppfølgingen har åpenbart vært tett for å unngå overlapping og formidling av motstridende informasjon. Har man så lyktes med å lage «det endelige verk innen intensivmedisin», slik det står i forordet? Svaret er ja, men med noen forbehold.

  Forfatterne er med få unntak fra USA og Canada. Intensivmedisinen i disse landene er på mange måter annerledes enn den norske modellen. Der er intensivmedisin en egen spesialitet og samtidig tilleggsspesialitet for lungeleger, kirurger og enkelte anestesiologer. I Norge er intensivmedisin i praksis en subspesialitet innen anestesiologien, men behandlingen foregår som regel i nært samarbeid med pasientens «moderavdeling». Pasientene og problemene er de samme – organiseringen er forskjellig. Bruk av andre benevnelser og tallverdier gjør det vanskelig å overføre en del informasjon direkte til vår hverdag. Er da dette en lærebok for norske forhold?

  Den er delt inn i ni seksjoner med til sammen 112 kapitler. I de to første seksjonene omhandles generelle og viktige temaer som organisering, kostnad-nytte-vurderinger, pasientsikkerhet, infeksjonskontroll og katastrofeberedskap i intensivmedisinsk sammenheng. Alt er presentert på en leseverdig måte. Et nytt og viktig kapittel om terapeutisk hypotermi er dessverre skjemmet av at referansene ikke er oppdatert lenger enn til 2002. I mesteparten av de øvrige er referansene oppdatert til 2004. I kapitlet om ernæring har total parenteral ernæring fått en påfallende liten rolle, og i kapitlet om sedering omtales ikke lenger den tidligere praksis med «physical restraint» av pasienter som får respiratorbehandling. Behovet for analgetika og sedasjon er åpenbart også blitt oppdaget på den andre siden av Atlanterhavet. Farene forbundet med oversedering trekkes frem, men ikke i forventet grad, i kapitlet om «avvenning» fra respirator. Omtalen av ikke-invasiv maskeventilasjon er meget leseverdig, men for undertegnede ble kapitlet om luftveishåndtering en blandet opplevelse, selv om det er skrevet av to av verdens ledende eksperter på feltet. Mange nyttige tips formidles, men det er en sannhet med store modifikasjoner at de fleste intensivpasienter kan intuberes kun ved bruk av lokalanestesi. Omtalen av perkutan dilatasjonstrakeotomi som et godt alternativ til kirurgisk trakeotomi er oversiktlig skrevet. Forfatterne poengterer at også dette inngrepet er operatøravhengig og forbundet med til dels livstruende komplikasjoner. Hvert kapittel starter for øvrig med utvalgte «key-points» for å hjelpe den travle leser på jakt etter umiddelbart nyttige tips. Dette er bra, for mange steder kan det være vanskelig å finne frem til den klinisk nyttige informasjonen innimellom alt bakgrunnsstoffet.

  Konklusjonen blir at denne voluminøse læreboken vil fungere godt som oppslagsbok også ved norske intensivavdelinger. For den travle intensivmedisiner som gjerne vil ha en mindre og mer praktisk rettet lærebok, finnes det bedre alternativer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media