Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Bernhard Chr. Berg-Jensen

7.11. 1918 – 21.5. 2005

Anders Forsdahl

4.12. 1930 – 9.2. 2006

Tobias Gedde-Dahl

26.8. 1934 – 2.3. 2006

Kjell Tancred Gjertsen

26.1. 1919 – 17.12. 2005

Erik Hartmann

31.8. 1936 – 17.1. 2006

Olaf J. Hartmann-Johnsen

22.8. 1924 – 13.11. 2005

Harald Emil Hauge

21.3. 1936 – 13.1. 2006

Per Kristoffer Ihler

4.1. 1924 – 8.1. 2006

Liv Ytreberg Iversen

23.6. 1920 – 22.12. 2005

Rene Hals Kaufmann

1.7. 1927 – 25.12. 2005

Håkon Leira

17.10. 1909 – 5.1. 2006

Jan Lundbom

10.11. 1948 – 4.1. 2006

Roald Matre

28.4. 1936 – 6.1. 2006

Kjell Andreas Nøkleby

13.10. 1918 – 9.2. 2006

Peter Scheel

25.1. 1942 – 22.1. 2006

Gunvor Agnes B. Skeie

15.4. 1924 – 29.1. 2006

Arne Faya Smit

18.1. 1920 – 10.12. 2005

Nils B.K. Stensrud

18.1. 1917 – 30.1. 2006

Kaare Lunde Svendsen

6.1. 1919 – 17.12. 2005

Lars Asbjørn Vaage

16.1. 1928 – 6.1. 2006

Anbefalte artikler