Artikkel

I Tidsskriftet nr. 9 – 10/2006 publiseres flere artikler om munnhulen. Serien er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom redaksjonen og redaktør Gudrun Sangnes i Den norske tannlegeforenings Tidende. Artiklene er redigert av medisinsk redaktør Petter Gjersvik.

Nr. 9/2006

Nr. 10/2006

Anbefalte artikler