m2012/10
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Verdens helse
Originalartikkel
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Kuriosa
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media