Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Per Olav Vandvik
Per Morten Sandset
Pål Øian
Ole-Erik Iversen
Knut Hordnes
Bjørn Backe
Per Nortvedt
Reidar Pedersen
Jan Helge Solbakk
Oddmund Søvik
Steinar Tretli
Giske Ursin
Per-Henrik Zahl

Kommentarartikkel

Christina Grandalen
Tone Enden
Per Morten Sandset
Nils-Einar Kløw

Nyheter

Petter Gjersvik

Verdens helse

Originalartikkel

Hege Salvesen Blix
Knud Landmark
Randi Selmer
Åsmund Reikvam
Simen Markussen
Ole Røgeberg
Hilde Eide
Stein Foss
Margareta Sanner
Juan Robbie Mathisen

Legemidler i praksis

Gudrun Høiseth
Dag Kristen Solberg
Helge Refsum

Noe å lære av

Rebecca Bhatti
Tone Solvik-Olsen
Karl Fredrik Nordfalk
Odd Martin Vallersnes
Anders Vik
Vidar Isaksen
Jan Brox
John-Bjarne Hansen

Kronikk

Merete Grung
Katherine Langford
Kevin V. Thomas

Medisinsk etikk

Eivind Meland
Ole Jacob Madsen

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Jan Ivar Røssberg
Amund Gulsvik
Liv Bente Romundstad
Jørgen G. Bramness
Bjarte Gees Solheim

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Aadel Heilemann

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg