Enighet i innledende sentrale forhandlinger med Spekter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spekter og Akademikerne kom fredag 20. april til enighet i de innledende sentrale forhandlingene om hovedoppgjøret 2012, A-delen, for helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

  F.v. Rune Frøyland, Hege Gjessing og Anne-Kari Bratten. Foto: Lisbet T. Kongsvik
  F.v. Rune Frøyland, Hege Gjessing og Anne-Kari Bratten. Foto: Lisbet T. Kongsvik

  Akademikerne/Legeforeningen hadde i møte med Spekter pekt på følgende generelle utfordringer som bakteppe for årets forhandlinger om de ulike deler av overenskomsten.

  Arbeidspress

  Arbeidspress

  I sykehusene er det et stadig større arbeidspress, ikke bare på dagtid, men også på vakt. Arbeidspresset medfører at tempoet og aktiviteten er høy hele døgnet, også i perioder der det i utgangspunktet kun skal være en beredskap, og hvor arbeidsomfanget skal være tilpasset dette.

  Høy aktivitet på sen kveld og natt øker risikoen for feil og går ut over helsen til de ansatte. Helsetilsynet har uttalt til Stortinget at sykehusene drives med en generell høy risiko. Arbeidsmiljøet i sykehus og pasienters sikkerhet preges også av at halvparten av leger i helseforetakene er midlertidig ansatt. For denne gruppen er det en høyere terskel for å si i fra om feil og kritikkverdige forhold.

  Ensidig økonomifokus

  Ensidig økonomifokus

  Sykehusene styres for ensidig ut fra økonomiske hensyn. Det viser seg å være utfordringer knyttet til investeringer over tid. Dette gjelder ikke bare investeringer i bygningsmasse og utstyr, men også investeringer i kompetansen hos fagpersoner som har ansvaret for pasientbehandling. Sykehusene har for lav bemanning. Økonomiske fagmiljøer reiser spørsmål ved om norske helseutgifter er lavere enn det som fremkommer av sammenlikninger med andre land i OECD. Rammene for sykehusøkonomien bør derfor på nytt diskuteres politisk.

  Et systematisk arbeid med kompetanseutvikling blant ansatte i helsetjenesten er nødvendig. Det vil også være større kompetansebehov i spesialisthelsetjenesten som en konsekvens av en raskt økende teknologisk, medisinsk utvikling. Spesialisthelsetjenesten må etter legemiddelindustriens såkalte «kongressvedtak» i større grad enn tidligere ta det økonomiske ansvaret som ligger i den lovfestede plikten til utdanning av helsepersonell.

  Videre fremdrift

  Videre fremdrift

  Det ble lagt opp til oppstart av A2 forhandlinger mellom Legeforeningen og Spekter 14. mai, mens dato for oppstart av B-delsforhandlinger for Legeforeningen fastsettes ved avslutningen av A2-forhandlingene.

  Hovedoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak (område 10) og ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (område 4). Til sammen gjelder det ca. 10 800 medlemmer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media