()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Endring av attestasjonsskjemaet i barne- og ungdomspsykiatri

  Endring av attestasjonsskjemaet i barne- og ungdomspsykiatri

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å endre attestasjonsskjemaet i barne- og ungdomspsykiatri. Det nye attestasjonsskjemaet kan tas i bruk umiddelbart, og blir obligatorisk fra 1.1. 2017. I en overgangsperiode frem t.o.m. 31.12. 2016 vil det fortsatt være anledning til å benytte det gamle attestasjonsskjemaet.

  Vedtaket innebærer følgende endringer: Enkelte punkter er fjernet fra listen, ettersom de ikke er relevante for dagens kliniske praksis. Det er ikke foreslått innføring av nye krav, men for enkelte punkter er innholdet i kravet konkretisert og tydeliggjort, og attestasjonspunktene er mer detaljert.

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 21.3. 2012 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet HF, Sanderud ved Akuttenheten for barne- og ungdomspsykiatri som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri for inntil to års tellende tjeneste innen miljøterapeutisk-/institusjonstjeneste.

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 29.3. 2012 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Diakonhjemmets sykehus som utdanningsinstitusjon i hjertesykdommer gruppe II for inntil ett år tellende tjeneste.

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 24.4. 2012 truffet slikt vedtak:Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Haraldsplass diakonale sykehus som utdanningsinstitusjon i gastroenterologisk kirurgi i gruppe II for inntil ett år tellende tjeneste.I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 25.4. 2012 truffet slikt vedtak:Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Vestre Viken HF, Drammen sykehus som utdanningsinstitusjon i endokrinologi i gruppe II.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media