()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ny kunnskap om pasienter som har fått amputert armen kan bidra til bedre oppfølging og økt livskvalitet.

  Kristin Østlie fant i sin doktoravhandling at det er i overkant av 400 voksne personer i Norge som har fått amputert armen gjennom håndledd eller lenger opp. Funksjon og livskvalitet ble kartlagt gjennom spørreskjema samt kliniske undersøkelser av et mindre utvalg.

  – Vi fant at pasientene har økt forekomst av muskel-skjelett-smerter i arm, nakke og skuldre og dårligere livskvalitet enn normalbefolkningen. Nedsatt arbeidsevne samt forekomst av smerter og belastningsplager var de viktigste årsakene til nedsatt livskvalitet, sier Østlie.

  Hovedsakelig er det unge menn som har mistet en arm som følge av ulykker. Pasientene etterlyste mer spesialisert rehabilitering i tillegg til bedre kunnskap og støtte på kommunalt nivå.

  – Pasienter som har behov for ekstra rehabilitering, kan fanges opp ved målrettet klinisk undersøkelse med vekt på bevegelighet og styrke, forteller Østlie. – Dessuten er det viktig at pasientene gjennomgår individuelt tilpasset protesetrening for å fremme optimal protesebruk. Slik trening bør tilbys både ved tilpasning av nye protesetyper og ved endringer i pasientens funksjonelle behov.

  Disputas

  Kristin Østlie disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 24.2. 2012. Tittelen på avhandlingen er Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media