()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved klinikker i nordvestre Thailand er det oppdaget økende resistens mot artemisinin hos Plasmodium falciparum. Tiden det tar før medisinen halverer antall parasitter i blodet har økt.

  I nordvestre Thailand, nær grensen til Myanmar, ble 3 202 pasienter med ukomplisert malaria, men med høy parasittemi, dvs. parasitter i minst 4 % av de røde blodcellene, undersøkt i perioden 2001 – 10. De fikk behandling med peroral artesunat, et artemisininderivat, i kombinasjon med et annet antimalariamiddel. Parasittantallet ble registrert hver 6. time inntil parasittfrihet (1).

  Beregnet tid for halvering av antall parasitter i blodet økte fra et gjennomsnitt på 2,6 timer (95 % KI 2,5 – 2,7 t) i 2001 til 3,7 timer (95 % KI 3,6 – 3,8 t) i 2010. Andelen pasienter som hadde svært langsomt parasittdrap, dvs. hvor beregnet parasitthalveringstid var over 6,2 timer, økte fra 0,6 % i 2001 til 20 % i 2010.

  I tillegg ble parasittene genotypet, og variasjonen i halveringstiden for bakteriedrap kunne tilskrives genetisk variasjon.

  I en tidligere undersøkelse i Kambodsja, 800 kilometer unna, var den gjennomsnittlige tiden for halvering av parasittemien 5,5 timer (95 % KI 5,2 – 5,9 t) hos 119 pasienter i perioden 2007 – 10, og andelen med svært langsomt parasittdrap var 42 %.

  Parasitter med langsomt bakteriedrap ble påvist i Nordvest-Thailand for åtte år siden. Disse stammene er ikke mer lik de resistente stammene i Kambodsja enn de følsomme stammene. Dette taler imot en nylig innvandring av resistente stammer fra Kambodsja.

  Forfatterne påpeker behovet for overvåking av resistensutviklingen og at strategiene for malariabekjempelse bør gjennomgås.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media