Uførepensjonen i SOP forlenges til 67 år

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) endret vedtektene 1.4. 2012. Den viktigste endringen er at ordningens uførepensjon vil opphøre ved 67 år, mot tidligere 62 år.

  I forbindelse med den betydelige vedtektsendringen i SOP 1.1. 2011, ble uførepensjonen stanset ved fylte 62 år. Bakgrunnen for denne endringen var en forventning om at folketrygden ville komme til å gjøre store endringer i uførepensjonen i forbindelse med at det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Folketrygdens ytelser er en referanse for og i mange tilfeller normdannende for utformingen av SOPs ytelser.

  Etter at det i 2011 ble klart at folketrygdens nye uførepensjon blir opprettholdt til fylte 67 år, fant SOPs styre å ville foreslå dette også for SOP. Forslaget har nå passert godkjenning i Arbeidsdepartementet.

  De som mottar uførepensjon vil etter fylte 62 år ikke få medregnet opptjeningstid til alderspensjon.

  I og med at SOP 1.1. 2011 innførte uttaksmulighet for alderspensjon fra fylte 62 år, vil endringen innebære at det vil kunne oppstå samtidig utbetaling av uførepensjon og alderspensjon. Dette vil imidlertid bare kunne oppstå i tilfeller der uførepensjonen er gradert. Mottar man gradert uførepensjon fra SOP, vil alderspensjonsgraden justeres slik at samlet pensjonsgrad ikke overstiger 100 %. Mottar man 50 % uførepensjon, vil maksimal alderspensjon kunne utgjøre 50 %.

  Dersom alderspensjonen har vært gradert på grunn av utbetaling av uførepensjon, vil den tapte alderspensjon komme til utbetaling etter fylte 67 år, ved at den samlede verdien fordeles over resterende utbetalingstid medlemmet har valgt for sitt alderspensjonsuttak.

  Leger som har fått sin uførepensjon stanset ved fylte 62 år eller har tatt ut alderspensjon på grunn av manglende uførepensjonsdekning i SOP, vil nå kunne søke ny uførepensjon. Eventuell alderspensjon som er mottatt for dem som etter de nye vedtektene ville hatt rett til uførepensjon vil bli nullstilt, og medlemmet vil gis ny mulighet til å søke om full ny alderspensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media