Forskning på sitt beste

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sornberger, Joe

  Dreams and due diligence

  Till and McCulloch’s stem cell discovery and legacy. 148 s, ill. Toronto: University of Toronto Press, 2011. Pris CAD 30

  ISBN 978-1-4426-4485-4

  Dette er historien om James Till (f. 1931) og Ernest McCulloch (1926 – 2011) som i 1960 var de første til å påvise eksistensen av stamceller i beinmargen. Forfatteren er journalist og redaktør i Canada og har skrevet en bok av allmenn interesse.

  Fysikeren Till møtte hematologen McCulloch i det i 1958 nyopprettede Ontario Cancer Institute (OCI) i Toronto. McCulloch kom fra en velstående legefamilie i Ottawa og hadde allsidige kulturelle interesser. Han studerte medisin i sin hjemby før hans interesse for forskning ble vekket på Lister Institute under et opphold i London i 1948. De neste ti årene spesialiserte han seg i indremedisin og hematologi, men ble tiltakende involvert i forskning og fikk sin egen forskningsgruppe på OCI i 1958, selv om han aldri tok en doktorgrad. Som bondesønn kom Till fra mye trangere kår, men takket være gode evner og stipender fikk han en solid utdanning som fysiker, og en doktorgrad fra Yale-universitetet i USA. Da han fikk muligheten til en stilling ved OCI, valgte han den fremfor en på Yale.

  McCulloch og Till fant hverandre raskt på OCI, selv om de som mennesker var motsetninger. Den første ekstrovert og full av ideer, den andre pragmatisk og analytisk. Forskning på behandling av bestrålte mus førte til at de i 1960 oppdaget at noen beinmargsceller hadde evnen til å danne koloniformende enheter, dvs. enheter som inneholder de ulike beinmargscellene. Deres funn ble publisert i Radiation Research i 1961 og vakte liten respons. Det var først den oppfølgende artikkelen i Nature i 1963 som nådde et bredere publikum. Det faktum at de ikke kalte cellene stamceller reduserte nok også interessen.

  I denne utgivelsen beskriver forfatteren på en fascinerende måte forskningen som førte til oppdagelsen og det fruktbare og åpne forskningsmiljøet de ledet. Helgeutflukter til McCulloch-familiens landsteder, der alle var med på å dele sine funn, og det faktum at OCI var frittstående med rikelig finansiell støtte og bare uformell tilknytning til universitetet, var nok også viktig. Forfatteren omtaler en rekke fremragende kanadiske og internasjonale forskere som startet sine karrierer hos pionerene Till og McCulloch, og han viser hvordan arbeidet med beinmargsstamceller har hatt stor betydning for senere stamcelleforskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media