Bygd og by i skjønn forening

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Hordaland legeforening har et bredt nedslagsfelt, fra urbane sykehusleger til fastleger i grisgrendte bygder. – Møteplassen for dem alle er ærverdige Legenes hus på Kalfaret i Bergen, forteller lokalforeningsleder Eivind Solheim.

Eivind Solheim foran Legenes hus på Kalfarveien. Foto privat

Han tok over ledervervet høsten 2011 etter Gunnar Ramstad, som takket av som leder i foreningen etter seks år. Til tross for sin unge alder, har Solheim erfaring både som avdelings- og foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening (Ylf) i Helse Bergen. – Jeg overtok ledelsen i et styre som nærmest gikk på skinner, sier Solheim. – I tillegg trekker jeg veksel på all den erfaring som er samlet blant medlemmene, noe som gjør det enklere å gjøre en god jobb.

Samlende leder

Hordalands natur er variert og storslått, med mange små og store øyer og innsjøer, breer, fjorder, fosser, fjell og vidder. Kulturlandskapet er rikt, med øysamfunn og fiskevær, frodige jordbruksbygder, industristeder og en rekke kulturminner. Historie og kultur er sammenvevd gjennom århundrer med tilflytting, handel og samarbeid.

Mangfoldet gjenspeiles også i legestanden. Drøye 2 500 leger er spredt utover et fylke bestående av landets nest største sykehus (Haukeland), mindre lokalsykehus, urbane leger og leger i grisgrendte bygder, heltidsforskere og rutinerte klinikere.

– Som leder er det viktig å være samlende uansett gruppering og tilknytning. Jeg merker at noe av det viktigste er å kunne yte støtte i spesielle saker rundt i fylket, og hjelpe til der det måtte være behov, sier Solheim.

– Overrasket over kommunene

Den største enkeltsaken for foreningen i kommende år er samhandlingsreformen. Selv om reformen trådte i kraft 1. januar, vil endringene først merkes over lengre tid. I den enkelte kommune er det avgjørende at legene er med og legger premissene fra start, slik at det ikke er økonomiske disposisjoner, men først og fremst faglighet og pasientens beste som legges til grunn. Forslaget til ny fastlegeforskrift har i tillegg skapt betydelig usikkerhet.

– Foreløpige erfaringer og tilbakemeldinger i fylket er delte. I noen kommuner bidrar legene i stor grad, i andre mindre. Fra sykehussiden er man overrasket over hvor fort noen kommuner har klart å etablere et utvidet pleie- og omsorgstilbud, forklarer Solheim.

Eiendomsperle

Ingen av Legeforeningens lokalforeninger kan skilte med et så unikt tilholdssted som Hordaland legeforening. Legenes hus på Kalfaret i Bergen er en majestetisk sveitservilla med et praktfullt hage- og parkanlegg i flere terrasser. Det har stått hus på tomten, som opprinnelig het «Sophienlund», siden 1840. Bygget som står der i dag ble reist i 1869 av konsul Fredrik G. Gade. Hordaland legeforening kjøpte eiendommen i 1993, hvor det foruten kontorer er restaurant- og selskapslokaler og konferansefasiliteter.

Til tross for en forening med stor medlemsaktivitet, og et styre som nærmest går på skinner, står også Hordaland legeforening overfor utfordringer. – Allmennlegemangel i fylket er et velkjent problem, selv i Bergen. Også storbykommunene har vært for tilbakelente med rekrutteringstiltak. Det er også vanskelig å få leger til å fortsette i akademia. Helseforetaket har vist en langt mer offensiv holdning enn universitetet på forsknings- og undervisningsfronten, bemerker Eivind Solheim.

Hordaland legeforening

Hordaland legeforening har 2 535 medlemmer, hvorav 2 295 er yrkesaktive. Det er 56 % menn og 44 % kvinner blant de yrkesaktive medlemmene. Om lag 60 % arbeider i spesialisthelsetjenesten, og 25 % i primærhelsetjenesten. Dette inkluderer 114 turnusleger: 78 i sykehus og 36 i primærhelsetjenesten.

13 % av de yrkesaktive medlemmene har utenlandsk statsborgerskap, mot 15 % på landsbasis. Gjennomsnittsalderen for yrkesaktive medlemmer under 70 år er 44,4 år, mens landsgjennomsnittet er på 44,8 år. Den største legearbeidsplassen er Helse Bergen HF med 1 114 eller 52 % av de yrkesaktive medlemmene. Det eneste andre helseforetaket i fylket er Helse Fonna HF som deles med Rogaland.

Paraplyen er medlemstidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. Bladet sendes ut til samtlige medlemmer i Legeforeningen som er bosatt i de to fylkene. Det har et opplag på 2 600 eksemplarer.

Eivind Solheim

Født 1977, fra Hønefoss, gift, et barn. Cand.med. Bergen 2002, ph.d. 2011 om radiofrekvensablasjon av atrieflimmer. Under spesialisering i kardiologi/indremedisin, interesseområde invasiv arytmi/ablasjon. Ansatt ved Haukeland universitetssjukehus fra 2004, fortsatt i korttidsvikariat. Leder i Hordaland legeforening fra høsten 2011. Har tidligere vært avdelings- og foretakstillitsvalgt for Ylf, Helse Bergen.

Anbefalte artikler