Oversikt om fruktbarhet og helse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schmidt, Lone

  Pinborg, Anja

  Fertilitet og sundhed

  288 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 278

  ISBN 978-87-628-1035-8

  Boken er et samarbeidsprosjekt mellom 26 forskere og leger. De ønsker å sette søkelyset på forebyggende tiltak innen reproduktiv helse.

  Det er 13 kapitler. Først beskriver forfatterne den demografiske reproduksjonsutviklingen de siste 100 årene i Danmark. Videre omtales screening av gravide og hvordan påvirkninger i fosterlivet kan gi seg utslag senere i livet. Provosert abort omhandles i et eget kapittel. Her beskriver de lovgivningen i Danmark, og temaet settes i et globalt perspektiv.

  Redusert fertilitet for begge kjønn med ulike årsaker og konsekvenser omtales gjennom flere kapitler. Dessuten gir bidragsyterne en oversikt over de vanligste formene for assistert befruktning. Bruk og design av dyremodeller til reproduksjonsstudier beskrives på en oversiktlig og lettfattelig måte. I det siste kapitlet presenterer de tiltak for å forebygge nedsatt fertilitet, og de kommer med forslag til samfunnsmessige tiltak som kan iverksettes for å sikre at befolkningstall opprettholdes.

  Det er en utfordring å skrive en lærebok med mange forfattere. Denne boken bærer noe preg av en del overlapp mellom kapitlene. Et eksempel er miljøfaktorers påvirkning på fertilitet, som omhandles gjentatte ganger med ulike tilnærminger. Enkelte kapitler kunne med fordel vært kortere, eksempelvis kapitlet om reproduksjon og affektive sykdommer. Illustrasjonene er mange, med tabeller, figurer og bilder. Alle illustrasjonene er i sort-hvitt. Bruk av farger ville gitt en mindre monoton leseopplevelse.

  Alt i alt gir boken saklig og nyttig informasjon innen et aktuelt område. Forfatterne refererer til danske forhold, men pga. mange fellesnevnere i de nordiske landene har boken absolutt relevans utenfor Danmark. Jeg kan anbefale den til helsepersonell som befatter seg med reproduktiv helse og andre som interesserer seg for emnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media