Kompensasjon for opplæring i nødnett

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nødnettet skal erstatte det eksisterende helseradionettet, og ivareta helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. For privatpraktiserende allmennleger er det naturlig at kommunene gir kompensasjon for kursdeltakelsen.

  Legeforeningen og KS har vært i dialog om et sentralt anbefalt kompensasjonsordning, uten å komme til en omforent løsning. Spørsmålet om kompensasjon må derfor løses lokalt.

  Legeforeningen foreslår likevel at kravet om kompensasjon er i tråd med de satser KS har anbefalt kommunen. Det vil si:

  Kurs på kveldstid kompenseres med kr 500 per time og kurs på dagtid med kr 1 000 per time. I tillegg mener Legeforeningen at reisetid utover 30 minutter dekkes av satsene over. Enighet om kompensasjon bør være oppnådd før kursdeltakelse. Legeforeningen anbefaler videre at partene drøfter tidspunkt for kurset i lokale samarbeidsutvalg (LSU).

  Det er kommunenes ansvar at helsepersonell i vaktberedskap er tilgjengelige i nødnettet. Helsedirektoratet har utviklet et kursopplegg som er obligatorisk for leger som arbeider på legevakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media