Svakt om psykopaten

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brudevold, Anne

  Psykopatene blant oss

  193 s. Oslo: HippieMedia, 2011. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-998207-4-5

  Psykopati og psykopatens personlighet er emner som vekker interesse og engasjement blant fag- og legfolk. De siste årene er det kommet flere bøker som beskriver psykopatens personlighet og hvordan folk må lære seg å håndtere eventuelle møter med psykopater. Denne nye boken er intet unntak. Forfatteren har ikke angitt noen spesifikke målgrupper, men ut fra helheten å bedømme er hensikten å utdanne allmennheten om hvordan de kan gjenkjenne og håndtere personer med psykopatiske personlighetstrekk. Forfatteren er utdannet både som psykolog, fysioterapeut og økonom og har flere års erfaring som privatpraktiserende psykolog.

  Boken er inndelt i 11 kapitler med en naturlig progresjon og utvikling. Brudevold starter med kliniske beskrivelser av psykopaten og hvordan det må oppleves for mennesker å bli utsatt for en psykopat. Deretter beskriver hun hva som kjennetegner psykopaten, hvordan psykopatiske personlighetstrekk oppstår, de etter hvert så hyppig omtalte speilnevronene, psykopati og kriminalitet, i tillegg til psykopati som fenomen i samfunnet. Forfatteren gir et greit bilde av hvor vanskelig det er å ha med psykopater å gjøre: hvordan ofrene kan miste det meste av selvfølelsen, føle seg ubrukelige og hvordan selv sterke og velutdannede mennesker kan miste fotfeste i tilværelsen. Hun beskriver hvordan psykopaten manøvrerer og manipulerer og hvor vanskelig det kan være å bli klar over hva man i virkeligheten er utsatt for – spesielt hvis man i utgangspunktet er litt naiv, lettlurt og dumsnill.

  Teksten er lettlest og enkel, men den representerer ikke noe nytt, utfordrende og spennende. Man sitter heller ikke igjen med følelsen av å ha hatt noen tankevekkende opplevelser. Det er ingen «a-ha-opplevelser» og «en sånn pasient har jeg hatt» eller «et sånt offer for en psykopat kjenner jeg». De klassiske psykopatikasusene som er beskrevet, er veldig nære de kasusene som er beskrevet mange ganger før.

  Jeg fikk ingen god leseopplevelse. Teksten bærer preg av hastverksarbeid og inneholder en rekke skrive- og orddelingsfeil. I flere av kapitlene er det et stakkatodriv over språket med enkeltstående sitater fra personer som arbeider i feltet, iblandet sitater fra bl.a. Wikipedia. Det hele blir litt uryddig.

  Emnet er viktig, og mange vil nok ha glede av å lese boken. Det finnes imidlertid mange bedre bøker om psykopati. For leger og helsepersonell anbefaler jeg boken av Dalsegg og Wesche (1). Det er en betraktelig mer informativ, leseverdig og ryddig bok om psykopati.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media