()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Artikler i Tidsskriftet kan nå bli publisert samtidig på norsk og engelsk. Det gir forfatterne mulighet til å nå lesere over hele verden

  På både norsk og engelsk

  Økt salg av blodtrykksmedisiner

  Økt salg av blodtrykksmedisiner

  Salget av blodtrykkssenkende legemidler er firedoblet siden 1970-årene. Mest brukt i dag er AII-antagonister og tiazider. Dette viser omsetningstall fra grossistene og data fra Reseptregisteret. Blodtrykksnivået og forekomsten av hjerte- og karsykdom er på vei nedover. Tyr leger for lett til reseptblokken fremfor å gi tidkrevende rådgivning om livsstilsendringer?

  Er svaret enda flere piller?

  Forskrivning av antihypertensive legemidler 1975 – 2010

  Økt sykefravær rundt større livshendelser

  Økt sykefravær rundt større livshendelser

  Sykefravær i tilknytning til store livshendelser som separasjon, graviditet og ektefelles død har økt betydelig. Økningen er særlig stor blant gravide. Skyldes dette endringer i arbeidslivet eller endrede holdninger til fravær som ikke er strengt medisinsk begrunnet?

  Snille leger og arbeidsskye pasienter igjen?

  Sykefravær rundt større livshendelser

  Legemidler mot depresjon

  Legemidler mot depresjon

  Når et antidepressivt legemiddel ikke gir tilfredsstillende effekt, kan kombinasjonsbehandling vurderes. Årsaker til terapisvikt, slik som feil diagnose, lav dosering, dårlig etterlevelse og preparatvalg, må først utelukkes.

  Kombinasjonsbehandling ved depresjon

  Legemidler som forurensning

  Legemidler som forurensning

  Legemidler og metabolitter skilles ut i urin og avføring og havner i avløpsvannet. Legemidler som kastes i vask eller toalett, havner også der. Når de kastes med søppelet, vil legemiddelrester etter hvert sive ut i grunnvannet. Hvilken rolle spiller legemidler som miljøforurensning?

  Legemidler som forurensning

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media