Overvektskirurgi gir bedre psykisk helse

Nyheter Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overvektskirurgi har god effekt på psykisk helse og gir bedre livskvalitet. Dårligst resultat var det hos pasienter med sterk skamfølelse og psykisk lidelse før operasjonen.

  Overvektskirurgi er den anbefalte behandlingen for personer med sykelig overvekt. For å få gode behandlingsresultater må pasienten klare å endre livsstil.

  – Vi antar at psykiatrisk vurdering og veiledning før og etter operasjonen er gunstig for pasienten, men vi vet lite om hvordan dette påvirker pasientens evne til å tilpasse seg behandling og vekttap, sier Haldis Økland Lier.

  Hun har studert effekten av veiledning med vekt på livsstilsendring og endringer i forekomst av psykiske lidelser og livskvalitet etter operasjonen. Deltakerne var 169 pasienter som ble henvist til operasjon ved Haugesund sjukehus. 49 deltok i veiledningsgrupper før og etter operasjonen.

  – Alt i alt viser studien at pasientene har bedre livskvalitet og bedre mental helse etter operasjonen. Vekttapet var betydelig. Nær halvparten av pasientene hadde en psykisk lidelse før operasjonen – ofte mild depresjon eller angst, sier Lier. – Det var en betydelig nedgang i forekomsten av psykiske lidelser ett år etter operasjonen – til ca. 18 %. De som var uten psykiske lidelser ett år etter operasjonen, rapporterte om livskvalitet på nivå med «folk flest». De som hadde sterk skamfølelse i tillegg til psykisk lidelse før operasjonen, hadde høyest risiko for psykisk lidelse etterpå. Hos disse var det lite bedring i livskvaliteten. Disse pasientene bør prioriteres for oppfølging, sier Lier.

  Pasienter som ikke ville delta i veiledningsgruppene, hadde høyere nivå av sosial fobi. Lier fant ingen forskjell i vekttap, spisevaner eller nivå av fysisk aktivitet mellom dem som hadde deltatt i veiledningsgruppe og dem som ikke hadde deltatt.

  Disputas

  Haldis Økland Lier disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 24.2. 2012 med avhandlingen Psychiatric disorders, quality of life and effect of preoperative counseling in patients who undergo bariatric surgery.

  Ordforklaring

  Sykelig overvekt: BMI eller kroppsmasseindeks > 40 kg/m² eller BMI > 35 kg/m² og i tillegg en annen alvorlig somatisk tilstand (komorbiditet).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media