Kortfattet og utfyllende om dagkirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Smith, Ian

  McWhinnie, Douglas

  Jackson, Ian

  Day case surgery

  414 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-958433-8

  Boken kommer ut i serien Oxford Specialist Handbooks og er nettopp det – en håndbok. Den er redigert av noen av de mest erfarne dagkirurgiske kapasitetene i Storbritannia: Douglas McWhinnie, som er karkirurg og generell kirurg, i tillegg til anestesiologene Ian Smith og Ian Jackson. Sistnevnte er også kommende president i International Association of Ambulatory Surgery (IAAS). Til sammen 37 fagfolk fra hele Europa bidrar.

  Dagkirurgi er ikke en medisinsk, men en logistisk spesialitet. Vi vet også fra vår egen hverdag at de som har fått til en velfungerende dagkirurgisk enhet, er de som har skjønt at denne spesialiteten er mer enn vanlig avhengig av samhandling mellom fagene anestesiologi og kirurgi og mellom leger og sykepleiere. Dagkirurgi er teamarbeid, og det europeiske målet er at 75 % av all elektiv kirurgi skal gjøres dagkirurgisk. Denne boken er den beste jeg hittil har lest om temaet. Den gir virkelig nyttig faglig grunnlag for at dette målet skal nås.

  Boken er delt i 20 kapitler. Bidragsyterne tar først for seg historiske og organisatoriske utviklinger. Så følger en del om anestesiformer og anestesi for ulike pasientgrupper i dagkirurgien, en del om de ulike kirurgiske inngrepene og til slutt en del om sykepleie, pasientsikkerhet, forskning og undervisning. Kapitlene er utformet likt, med korte punktvise momenter som inneholder imponerende mye fagstoff på de 414 små sidene.

  Referanser, stikkordregister og ordforklaringer er gode og nyttige. Formen er velegnet til å få rask oversikt over viktige momenter i de ulike fasene av dagkirurgisk virksomhet, kortfattet og lettlest, likevel med tilstrekkelig tekst.

  Innholdet er stort og faglig svært godt oppdatert. Samtidig er det «kirurgi for anestesiologer og anestesiologi for kirurger», noe jeg mener er akkurat det som behøves for å forstå og respektere hverandres fagfelt. Behovet for å bruke dagkirurgien i forskning og undervisning er også utdypet og vektlagt, og dette har lenge vært viktige temaer i International Association of Ambulatory Surgery.

  Jeg kan ikke annet enn å anbefale dette innholdsrike, oppdaterte og faglig gode oppslagsverket i håndbokformat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media