Endelig en lærebok i epidemiologi og statistikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Juul, Svend

  Epidemiologi og evidens

  293 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 298

  ISBN 978-87-628-1086-0

  I Norge er jeg redd vårt fakultet ligger lengst «bakpå» når det gjelder systematisk innføring i metodefagene epidemiologi og biostatistikk i medisinstudiet. Det er mager trøst at flere av studentene får et visst kjennskap til fagene i arbeidet med hovedoppgaven i 5. studieår, og at vi har gode utdanningsprogrammer for de som velger forskerlinjen, og på master- og ph.d.-nivå. I valg av anbefalt litteratur i grunnstudiet har vi også hatt et dilemma mellom et lite antall enkle innføringsbøker på norsk og de vanligste referansebøkene på engelsk. Det er neppe en løs påstand at flertallet av studenter ikke finner det bryet verdt å skaffe seg en lærebok i fagene og i stedet satser på forelesninger, notater og tidligere eksamensoppgaver.

  Denne leser oppfatter derfor Epidemiologi og evidens som nær et Columbi egg i så måte. Det mest negative får være at det måtte et andre opplag til før jeg ble oppmerksom på den. Boken er skrevet på lettleselig dansk og kommer fra det utmerkede fagmiljøet ved universitetet i Århus. Et annet av mange fortrinn er at boken har en eneforfatter, noe som gir fremstillingen konsistens og flyt fra begynnelse til slutt. Boken har «alt» en student på dette nivået behøver, og mer til. Det siste sikter til behovet for å forstå og lære det uunnværlige samspillet mellom epidemiologi og medisinsk statistikk. «Formlene» har alltid vært en sperre for mange.

  Boken er inndelt i kapitler på en logisk måte – fra det basale til det mer avanserte stoffet, bl.a. grunnleggende mål, hypoteser og evidens, assosiasjonsmål, design, innhenting av informasjon, seleksjon og effektmodifikasjon og konfundering. Studenter med mer klinisk legning vil føle seg mest fortrolig med kapitlene om vurdering av behandlingseffekt, diagnostikk, evidensbasert medisin og screening. I andreutgaven er det kommet med et kapittel om helsetjenesteøkonomi. Det kan også leses med utbytte av norske studenter.

  Kapitlene er problemorienterte og illustrert med eksempler og har referanser til så vel lærebøker som publiserte artikler. Vekten ligger på perinatal epidemiologi og kreftepidemiologi. Det er utarbeidet relevante øvinger til hvert kapittel, og regneoppgavene er først og fremst ment å belyse samspillet mellom «tvillingfagene» epidemiologi og statistikk. Forfatteren har lagt vekt på balansen mellom folkehelseperspektivet og klinisk evidensbasert medisin.

  Det er fire appendikser: A. Flere statistiske redskaper, B. Statistiske tabeller, C. Svar på øvelsene og D. Et minileksikon. Det siste omfatter også mange gode oversettelser til dansk av engelske ord og uttrykk som dessverre har glidd inn som en integrert del av stammespråket. Det følger en personlig e-nøkkel med hvert eksemplar slik at boken kan lastes ned fra nettet i fulltekstformat.

  Dette er en bok det er lett å bli glad i og enkelt å foreslå som lærebok for medisinstudentene og andre med behov som går ut over en enkel innføringsbok. Den holder det den lover i form av «…den information, man som kliniker behøver for at vurdere en videnskabelig artikel med epidemiologisk-statistiske briller, og den giver redskaberne til at omsætte forskningens resultater i en evidensbaseret praksis.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media