Siden sist

Artikkel

Stoff som publiseres i Tidsskriftet, setter uten tvil dagsorden for pressen. Det ser vi flere eksempler på fra forrige nummer (nr. 9/2012). Originalartikkelen Økt bruk av antibiotika blant 19-åringer i mai førte til et helsides oppslag i Aftenposten, og Overvekt hos barn – hvilken betydning har bosted? (også en originalartikkel) er blant annet omtalt i NRK og i flere distriktsaviser. På Twitter er det spesielt språkspaltebidraget Styr unna moteordene som har vakt interesse.

På bloggen har vi nå også to poster om utviklingen av Tidsskriftet – én om hvorfor vi er i sosiale medier og én om nettbrettversjonen. Fortell oss hva du tenker!

Medisinstudent Johanne Marie Iversen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har blogget om hvordan man håndterer eksamensnerver og får takk fra medstudenter på Twitter.

Anbefalte artikler