Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kvalitetsprisen 2012 tildelt Walberg og Kristoffersen

  Kvalitetsprisen 2012 tildelt Walberg og Kristoffersen

  Mette Walberg (f. 1958) og Marit Kristoffersen (f. 1946), henholdsvis smittevernoverlege og avdelingssjef ved Bærum sykehus, har mottatt Kvalitetsprisen 2012 fra Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten.

  Prisen ble gitt for «Om å nå sitt mål og vel så det – reduksjon i forekomst av postoperativ sårinfeksjon etter keisersnitt», et prosjekt ved fødeavdelingen ved Bærum sykehus.

  På tross av bedret operasjonsteknikk og forebyggende bruk av antibiotika, er sårinfeksjoner et problem i helsevesenet. Slike infeksjoner leder til økt sykelighet og ekstra plager for pasientene. Etter keisersnitt forekommer sårinfeksjoner i omtrent 9 % av tilfellene.

  Nasjonalt folkehelseinstitutt overvåker infeksjoner etter noen typer operasjoner, deriblant keisersnitt. I en periode på tre måneder hver høst rapporterer alle landets sykehus inn sine tall til Norsk infeksjonsregistrering i sykehus (NOIS).

  – I disse periodene i 2006 og 2007 hadde fødeavdelingen ved Bærum sykehus en uakseptabel infeksjonsfrekvens etter keisersnitt på omtrent 16  % – mot landsgjennomsnittet på 8  %, forteller smittevernoverlege Mette Walberg og avdelingssjef Marit Kristoffersen.

  – Vi startet derfor et tverrfaglig kvalitetsforbedringsprosjekt der vi gikk gjennom alle faktorer som kan bidra til å gi postoperative infeksjoner. Prosessen var ledelsesforankret, og alle prosedyrer ble revidert opp mot gullstandard, sier de.

  Medlemmene av forbedringsteamet var ansvarlige for å informere og undervise sine kolleger. Smittevernavdelingen bidro med kontinuerlig data, registrert som kumulativ infeksjonsfrekvens, og SPC-data, der antall keisersnitt mellom hver infeksjon angis.

  I NOIS-periodene 2008 – 10 sank infeksjonsfrekvensen til 3,1  %.

  – Vi har overvåket infeksjonsfrekvensen kontinuerlig, ikke bare i de obligatoriske NOIS-periodene. Gledelig nok har frekvensen holdt seg lav. I hele 2010 var frekvensen 2,1%, i 2011 var den 3,8% – det vil si under halvparten av landsnivåfrekvensen, opplyser Walberg og Kristoffersen.

  Mette Walberg tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1986 og ble godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi i 2002.

  Marit Kristoffersen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1972 og ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1980.

  Gangsøy Kristiansen fikk pris for hepatittforskning

  Gangsøy Kristiansen fikk pris for hepatittforskning

  Magnhild Gangsøy Kristiansen (f. 1947), avdelingsoverlege ved Nordlandssykehuset og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, har mottatt pris for sin forskning på dødelighet ved hepatitt C-virusinfeksjon.

  I mars 2012 fikk hun på vegne av hepatitt C-forskningsgruppen i Nord-Norge tildelt Helge Bells pris for god hepatologisk forskning.

  Helge Bell var grunnleggeren av hepatitt C-forskningen i Norge. Han var professor i medisin ved Aker sykehus, men døde plutselig bare 57 år gammel. Helge Bells pris for god hepatologisk forskning deles ut hvert år på Nasjonalt levermøte.

  Prisen på 25 000 kroner ble gitt for arbeidet Total and cause-specific mortality rates in a prospective study of community-acquired hepatitis C virus infection in northern Norway, en artikkel som er en del av Gangsøy Kristiansens doktoravhandling fra 2010.

  Forskningen inkluderer identifisering og kartlegging av hepatitt C-pasienter i tidsrommet 1990 – 2000 og oppfølging av de totalt 1 010 pasientene i tidsrommet 2000 – 06 – 687 menn og 323 kvinner, alle fra Nord-Norge.

  Hovedfunnene i arbeidet viste at hepatitt C-positive har en overdødelighet på 6,6 ganger sammenliknet med dødeligheten i den generelle befolkningen av samme alder og kjønn. Median alder ved død i studien var 42 år. Unge hepatitt C-positive pasienter har også overdødelighet knyttet til rusrelatert levesett. For dem over 45 – 50 år øker antallet leverrelaterte dødsfall.

  Magnhild Gangsøy Kristiansen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1979 og ble godkjent spesialist i både indremedisin og fordøyelsessykdommer i 1990. Hun tok doktorgraden i 2010.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media