Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Sigrun Hope, ph.d. Inflammatory profile in schizophrenia and bipolar disorder. Focus on affective symptoms. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Solveig K. Reitan, Institutt for voksenpsykiatri, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ole B. Fasmer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, og Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ole A. Andreassen og Ingrid Melle.

  Marianne Bang Hansen, ph.d. Game over? Adolescent gambling behaviour after interventions in the gambling market – a public health perspective. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 17.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Mark Griffiths, Nottingham Trent University, Storbritannia, Helge Molde, Universitetet i Bergen, og Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jostein Rise og Ingeborg Rossow.

  Gunhild Maria Gjerset, ph.d. Rehabilitation in cancer survivors – with focus on physical activity. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lis Adamsen, Universitetshospitalernes Center for Sygepleje- og omsorgsforskning, Rigshospitalet, København, Danmark, Jorunn Helbostad, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen.

  Veiledere: Lene Thorsen, Sophie D. Fosså og Jon Håvard Loge.

  Anne Beate Helseth Udal, ph.d. Beyond diagnoses; attention deficit hyperactivity disorder vs. early onset bipolar disorder. A study of neurological diversity behind symptoms. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Gunilla Olsson, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, Knivsta, Sverige, Hanne Kristensen, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Oslo, og Helge Waal, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Berit Grøholt, Ulrik F. Malt og Hans Løvdahl.

  Ole Magne Kalgaard, ph.d. Erythromelalgia: clinical aspects, pathology and therapy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Mark Davis, Mayo Clinic Rochester DER, Rochester, USA, Jill Belch, Centre for Cardiovascular & Lung Biology, University of Dundee, Nethergate, Skottland, og Knut Gjesdal, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Knut Kvernebo.

  Luka Mesin, ph.d. Plasma cells of the human small intestine. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jo Spencer, Peter Gorer Department of Immunobiology, King’s College London Medical School, Guy’s Hospital, London, Storbritannia, Mats Bemark, University of Gothenburg, G?teborg, Sverige, og Erlend B. Smeland, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetshospital, Radiumhospitalet.

  Veileder: Ludvig M. Sollid.

  Ida Kristin Haugen, ph.d. The reliability and validity of magnetic resonance imaging in hand osteoarthritis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 23.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: David J. Hunter, Department of Rheumatology, Royal North Shore Hospital, Australia, Leif Dahlberg, Enheten för led- och mjukvävnadsforskning, Lunds universitet, Sverige, og Cecilie Røe, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Tore K. Kvien og Désirée van der Heijde.

  Fredrik Lauritzen, ph.d. Monocarboxylate transporters in temporal lobe epilepsy. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 26.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Bjørn Quistorff, Department of Biomedical Sciences, Panum Instituttet, København, Danmark, Bjørnar Hassel, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller, og Reidun Torp, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Linda H. Bergersen og Tore Eid.

  Maren Bakkebø, ph.d. Transforming growth factor β superfamily signaling and its role in B-cell lymphoma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Marene Landström, Institusjonen för Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, Sverige, Ludvig A. Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Thoralf Christoffersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Erlend B. Smeland, June H. Myklebust og Morten P. Oksvold.

  Sigurd Liavaag, ph.d. Acute primary traumatic shoulder dislocation. Epidemiology, lesions and treatment. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jorma Styf, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Lars Engebretsen, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Hanne Dagfinrud, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Svein Svenningsen, Jens Ivar Brox og Olav Reikerås.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Jobin K. Varughese, ph.d. Growth dynamics of the vestibular schwannoma. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag. Disputas 12.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Andries G.L. van der Mey, Leiden University Medical Center, Nederland, Peter Siesjö, Skåne University Hospital, Sverige, og Christian A. Vedeler, Universitetet i Bergen.

  Ann Cathrine Kroksveen, ph.d. Quantitative proteomics analysis of cerebrospinal fluid – biomarker discovery and verification in multiple sclerosis. Utgår fra Institutt for indremedisin og Institutt for biomedisin ved PROBE. Disputas 13.4. 2012.

  Veiledere: Frode S. Berven og Rune J. Ulvik.

  Merete Sæbø Torvanger, ph.d. Det dramatisk tredje: mental-estetisk analyse- og tolkningssannhet. Nathalie Sarrautes Le Mensonge og Sarah Kanes 4.48 Psychosis i lys av Wilfred R. Bions tenkning. Utgår fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Disputas 13.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lilian Munk Rösing, Københavns Universitet, Danmark, Svein Haugsgjerd, Universitetet i Nordland, og Per Buvik, Universitetet i Bergen.

  Maja Mujic, ph.d. Molecular imaging for cancer diagnostics and targeted therapy. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 19.4. 2012.

  Veiledere: Bjørn Tore Gjertsen, Emmet Mc Cormack og Odd Helge Gilja.

  Silje Skrede, ph.d. Developing a rodent model for antipsychotic-induced metabolic adverse effects. Utgår fra Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Gregers Wegener, Århus Universitet, Danmark, Håvard Bentsen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo, og Brit Haver, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Vidar M. Steen og Johan Fernø.

  Universitetet i Stavanger

  Universitetet i Stavanger

  www.uis.no/nyheter/

  Karène Jacques Jensen, ph.d. Circadian organisering av nitrogen- og svovelomsetningen i Neurospora crassa. Utgår fra Institutt for matematikk og naturvitenskap. Disputas 13.4. 2012.

  Veileder: Peter Ruoff.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Anne Kari Knudsen, ph.d. Cancer pain classification. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin og European Palliative Care Research Centre. Disputas 20.4. 2012.

  Bedømmelseskomité: Peter Lawlor, University of Ottawa, Canada, Gitte Juhl, Herlev Hospital, Danmark, og Tore Amundsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Pål Klepstad, Peter Fayers og Nina Aass.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media