()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dapagliflozin, som selektivt hemmer reabsorpsjonen av glukose i nyrene, gir litt bedre blodsukkerkontroll hos pasienter med insulinbehandlet type 2-diabetes.

  Dapagliflozin hemmer selektivt natrium-glukose-kotransporter-2 i nyrene. Det reduserer dermed renal reabsorpsjon av glukose, øker renal utskilling av glukose og reduserer hyperglykemi.

  Noen pasienter med type 2-diabetes har ustabile glukosenivåer på tross av insulinbehandling. 808 slike pasienter ble randomisert til behandling med 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg dapagliflozin eller placebo i tillegg til insulin med eller uten andre perorale antidiabetika (1). Etter 24 uker minsket HbA1c-nivået gjennomsnittlig med 0,79 – 0,96 % med dapagliflozin, mot 0,39 % med placebo, altså en forskjell på bare 0,4 % (p < 0,001). Kroppsvekten gikk ned med dapagliflozin og økte med placebo. Disse effektene var fortsatt til stede etter 48 uker. Hypoglykemiepisoder og urinveisinfeksjoner var noe hyppigere med dapagliflozin.

  – Denne studien viser at at dapagliflozin bare reduserer HbA1c-nivået marginalt, sier professor Kristian Hanssen ved Oslo universitetssykehus. – De som fikk dapagliflozin, fikk mer insulin enn de som fikk placebo. Dette tyder på at placebopasientene fikk for lite insulin. Det er usikkerhet knyttet til risikoen for kreft ved bruk av dapagliflozin, som ikke er godkjent legemiddel i USA.

  Tradisjonelle legemidler som metformin og insulin bør fortsatt være førstevalg ved type 2-diabetes, sier Hanssen. – Selv med relativt lang oppfølgingstid er det fortsatt uklart om og hvordan dapagliflozin påvirker nyrefunksjonen. Legemidlet ser også ut til å ha dårligere effekt hos pasienter med nyresykdom og nedsatt nyrefunksjon, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media