Enkel grunnbok om avhengighet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Teesson, Maree

  Hall, Wayne

  Proudfoot, Heather

  Addictions

  2. utg. 158 s, tab. Hove: Psychology Press, 2012. Pris GBP 18

  ISBN 978-0-415-58300-8

  Siden jeg anmeldte førsteutgaven i Tidsskriftet i 2003 (1) har rus- og avhengighetsfeltet endret seg mye. Vi har fått en stor tilflyt av ny kunnskap både med hensyn til epidemiologi, biologi, nye behandlingsmetoder og rusmidler. Dette gjenspeiler seg ikke i denne andreutgaven av grunnboken. Den er nesten side for side lik førsteutgaven, bortsett fra at man har ryddet litt i noen kapitler, kommet med noen nye referanser innen epidemiologi og lagt på et underkapittel om kognitiv atferdsterapi ved cannabismisbruk. Man har også inkludert en fjerde medforfatter, antagelig den som har stått for de små endringene som har funnet sted. I mine øyne strekker forfatterne grunnlaget for en ny utgave til det ytterste. Kanskje det er forlaget som har presset på? Det ville i så fall tjene forfatterne til ære!

  Dette gjør ikke at jeg ikke står ved det jeg sa om førsteutgaven den gang. Det er en god grunnbok om rus og avhengighet for utdanningen i klinisk psykologi, men kan godt leses av folk innen andre profesjoner. Forfatterne innleder med fire generelle kapitler om den teoretiske forståelsen av avhengighet. Deretter gjennomgår de alkohol, nikotin, cannabis, opiater og sentralstimulerende midler i egne kapitler. Misbruk av benzodiazepiner eller andre legemidler med misbrukspotensial er ikke viet plass. De avslutter med en fyldig og god referanseliste, forslag til videre lesing, forfatterregister (som er nytt, men knapt nok nødvendig) og et godt stikkordregister.

  Når man skal gi en innføring til rus- og avhengighetsfeltet tilpasset formatet som kan brukes i grunnutdanning i psykologi, må man være knapp, og det er ting som nødvendigvis er utelatt, men boken er godt og lettfattelig skrevet og tilbyr leseren det viktigste innen feltet.

  Jeg anbefaler fremdeles boken, men har man førsteutgaven, trenger man ikke å kjøpe denne. De som derimot ikke har førsteutgaven, kan glede seg over at andreutgaven ti år senere bare koster litt over halvparten av førsteutgaven!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media