Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Ellen Merete Hagen
Tiina Rekand
Marit Grønning
Johanna Olweus
Arne Kolstad

Brev til redaktøren

Pernille Nylehn

Rettelse

Marianne Wallenius
Johan Fredrik Skomsvoll
Kjell  Åsmund Salvesen

Kommentar

Unni Gopinathan
Ann Louise Lie
Just Haffeld
Harald Siem
Christian Fangel
Kjersti Karlsen
Kjell Gunnar Skodvin
Ivar Johannes Aaraas
Anne Karin Forshei
Kai Brynjar Hagen
Magnus Jonsbu
Håkon Bjorheim Abrahamsen
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Hans Morten Lossius
Jon Klokk Slettedal
Bjørn Nicolaissen
Jan Emil Kristoffersen
Bente Heggedal Gerner
Tom Sundar

Nyheter

Petter Gjersvik
Merete Kile Holtermann

Verdens helse

Originalartikkel

Tor Ingebrigtsen
Marit Lind
Thomas Krogh
Jorunn Lægland
Hege Andersen
Even Nerskogen

Oversiktsartikkel

Karl Bjørnar Alstadhaug
Francis Odeh
Farid Khan Baloch
Diana Hristova Berg
Rolf Salvesen

Noe å lære av

Kristin Ørstavik
Sigrid Svalheim
Ragnar Gunnarsson
Inge-Margrethe Gilboe
Torberg Torbergsen
Geir Christian Enli Mordal
Karen Roksund Hov
Johannes Lagethon Bjørnstad
Nina Knutrud Meidell
Ellen Merete Hagen
Tiina Rekand
Nils Erik Gilhus
Marit Grønning
Jana Midelfart Hoff
Lise Walter Bjerke
Paul Egil Gravem
Ellen Merete Hagen
Tiina Rekand

Kronikk

Bjørn Hofmann
Olve Moldestad

Personlige opplevelser

Medisinsk etikk

Stig Heskestad
Finn Egil Tønnessen

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Ingvard Wilhelmsen
Nils Olav Aanonsen
Astrid Nøklebye Heiberg

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Knut E. Braaten
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

Intervju

Elisabeth Swensen

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg