Sinktilskudd ved pneumoni hos barn

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sinktilskudd kan redusere dødeligheten ved pneumoni hos barn, i hvert fall hos de hivpositive.

  En ugandisk placebokontrollert, randomisert studie (1) av 352 hospitaliserte barn i alderen 6 – 59 måneder med alvorlig pneumoni, viste relativ risikoreduksjon for død på 67 % (95 % KI 24 – 85 %) ved tilskudd av sink i tillegg til standard antibiotikabehandling. Mortaliteten var 11,9 % (21/176) i placebogruppen og 4,0 % (7/176) i sinkgruppen. Det ble estimert at behandling av 13 barn (number needed to treat) med sink kan hindre ett dødsfall til en kostnad på 4 amerikanske dollar. For det primære endepunktet i studien som var tid til klinisk bedring (definert som normalisering av temperatur, oksygenmetning og respirasjonsfrekvens), var det imidlertid ingen forskjell mellom de to gruppene.

  Subgruppeanalyse viste at effekten hovedsakelig skyldtes effekt på hivpositive barn (diagnostisert i samband med studien): Av de 27 barna som fikk placebo døde sju (25,9 %), mens ingen av de 28 barna som fikk sink døde. Blant de hivnegative barna var det ingen statistisk signifikant forskjell: 5,5 % (7/127) dødelighet i placebogruppen og 3,9 % i sinkgruppen (RR 0,7; 95 % KI 0,2 – 2,2).

  En Cochrane-analyse fra 2011 (2) fant ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale sinktilskudd ved pneumoni hos barn. I denne analysen hadde man imidlertid ikke sett spesielt på effekt hos hivpositive barn. Sink er viktig for immunforsvaret og muligens gir immunsvikt pga. kombinasjonen av hivinfeksjon og ubehandlet sinkmangel ekstra stor risiko for fatal pneumoni (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media