LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Blir slurv, feil og fusk i forskning og publisering stadig vanligere, eller er vi bare blitt flinkere til å avsløre det?

For godt til å være sant

Rettspsykiatri og tilregnelighet

Spørsmål knyttet til tilregnelighet, straff og behandling ved grove kriminelle handlinger utført av psykisk syke personer er svært vanskelige. Innholdet i sykelige vrangforestillinger er preget av tidens kultur. Hvordan avgrenses schizofreni og andre psykoser fra personlighetsforstyrrelser? Rettssaken mot 32-åringen som drepte 77 mennesker i Oslo og på Utøya har satt norsk rettspsykiatri på prøve.

Straff, behandling og rettferdig gjengjeldelse

Utilregnelighetsregelen – moden for revisjon?

Vrangforestillingers historiske innhold

Kan man bli frisk av schizofreni?

Schizofreni og vold – kan man forutsi voldelig atferd?

Paranoid schizofreni, paranoide psykoser og personlighetsforstyrrelser

Legen som sakkyndig – rollen og historien

Når ryggmargen skades

Skader på ryggmargen har betydelige konsekvenser. Foruten lammelser og sensibilitetstap kan pasienten ha kroniske smerter, spastisitet, autonome forstyrrelser og trykksår. Redusert funksjonsnivå medfører mange praktiske og psykologiske vansker. Forekomsten av traumatiske ryggmargsskader har økt de siste 50 årene, og hovedårsakene – fall og trafikkulykker – kan i stor grad forebygges. Tidsskriftet starter i dette nummer en artikkelserie om ryggmargsskader.

Når ryggmargen skades

Traumatiske ryggmargsskader – forekomst, skademekanismer og forløp

Trykksår etter ryggmargsskade

Hodepine etter spinalpunksjon

Bruk av tynn nål med atraumatisk spiss reduserer risikoen for hodepine etter spinalpunksjon. De fleste som får hodepine etter spinalpunksjon, er smertefrie innen noen få dager med konservativ behandling. Koffein lindrer symptomene og forkorter forløpet.

Hodepine etter spinalpunksjon

Sammenslåing av sykehus

Tre sykehus i henholdsvis Tromsø, Harstad og Narvik ble i 2007 slått sammen til ett sykehus – Universitetssykehuset Nord-Norge. Prosessen ble gjennomført som et prosjekt med aktiv deltakelse fra mange personer. Hvordan påvirket prosessen den kliniske virksomheten underveis? Hvilke økonomiske følger hadde sammenslåingen?

Sammenslåing av tre sykehus til ett universitetssykehus

Anbefalte artikler